Meníme zariadenia sociálnych služieb. Budú menšie a rodinné

1586
Župné zariadenie MEREMA je jedným z prvých, kde prebehne deinštitucionalizácia
Župné zariadenie MEREMA je jedným z prvých, kde prebehne deinštitucionalizácia

Kraj spúšťa deinštitucionalizáciu zariadení sociálnych služieb. Vzniknú centrá rodinného typu.

Synonymami tohto zložito znejúceho slovíčka sú transformácia a premena. Týka sa zariadení sociálnych služieb. V praxi to znamená nahradenie kapacitne veľkých domovov sociálnych služieb malými komunitami prijímateľov sociálnych služieb, ktoré budú viac rešpektovať ich individuálne potreby. Zároveň budú prirodzenou súčasťou väzieb a sociálnych vzťahov v ich prirodzenom prostredí.

Deinštitucionalizácia v rámci Bratislavského samosprávneho kraja sa týka dvoch zariadení – Domova sociálnych služieb a Zariadenia podporovaného bývania Merema v Modre a  Domova sociálnych služieb a  zariadenia pre seniorov v Rači.  

Slávnostné poklepanie základného kameňa takýchto budúcich zariadení sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutoční v stredu 12. augusta 2020.