Mesto Pezinok vyrúbalo v Zámockom parku takmer štyridsať stromov, boli vážnym ohrozením

1552

7. septembra sa začal plánovaný výrub 37-tich stromov v Zámockom parku, a ďalších dvoch v jeho okolí,  ktoré boli v havarijnom stave. Odborný posudok z roku 2019  označil tieto dreviny za choré, so zhoršenou stabilitou, zvyškovou alebo nulovou vitalitou. Tieto faktory predstavovali vážne ohrozenie pre návštevníkov parku.

Pôvodne sa mal výrub skončiť 30. septembra. Firma, ktorá ho realizovala, to ale stihla skôr a skončila už 17.septembra. „Všetko sa robilo stromolezeckou technikou, nakoľko ťažkú techniku sem nebolo možné dostať. Je to  preto, aby sa nezničili trávniky, ale hlavne nedá sa sem prísť s vysokými autami, lebo stromy rastú nad chodníkmi,“ uviedol arborista Michal Zelenák. Vyrúbané dreviny pripomínajú v parku iba pne a malé kôpky zeminy. Tie sa neskôr, keď pôda pod nimi sadne, zatrávnia.

Za tieto stromy je mesto povinné vysadiť  60 kusov stromov v Zámockom parku alebo na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Stihnúť to musí najneskôr do konca roka 2021. „Najvýhodnejšie je sadiť v jeseni. Chceme stihnúť prvú várku túto jeseň a zvyšok budúci rok. Budeme vysádzať stromy väčšieho vzrastu, tak aby priniesli ten efekt – či už ide o tieň alebo život vtákov,“ uviedol primátor mesta Igor Hianik.

Zdroj: Pezinok