Ministerstvo kultúry v prípade vyhlásenia hotela Kyjev za národnú kultúrnu zatiaľ nerozhodlo

237
hotel Kyjev

Ministerstvo kultúry (MK) SR ešte nerozhodlo v prípade vyhlásenia hotela Kyjev a obchodného domu Prior v Bratislave za národnú kultúrnu pamiatku (NKP). Vyplýva to z vyjadrenia rezortu kultúry pre TASR. Vecou sa ministerstvo zaoberá po tom, ako sa voči májovému rozhodnutiu Pamiatkového úradu (PÚ) SR odvolal developer, spoločnosť Lordship, ktorý má dlhodobo v pláne hotel zrekonštruovať. „Voči rozhodnutiu Pamiatkového úradu SR účastníci konania podali odvolania. Momentálne na ministerstve prebieha odvolacie konanie,“ skonštatovalo MK SR.

V predmetnej veci rozhodne po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov a na základe podrobného oboznámenia sa so skutočným stavom veci, ako mu kážu príslušné zákonné ustanovenia. Na otázku, ako vníma rozhodnutie pamiatkarov, vyhlásiť hotel, zatvorený od roku 2011, za pamiatku, ministerstvo poznamenalo, že jednou z úloh PÚ SR je „vyhlasovať veci za NKP“ a jednou z úloh MK SR „je riešiť odvolania podané voči rôznym prvostupňovým rozhodnutiam PÚ SR.“

Napriek tomu, že Pamiatkový úrad SR ešte v roku 2013 rozhodol, že polyfunkčný objekt, ktorý tvorí hotel Kyjev s OD Prior, nebude vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, vydal v máji 2023 rozhodnutie o vyhlásení za NKP. Dôvodom má byť ochrana historickej, spoločenskej, urbanistickej, architektonickej, výtvarnej, umelecko-remeselnej a technickej hodnoty. Zmenu v rozhodnutí vysvetľuje aj tým, že odborné postuláty pamiatkovej starostlivosti nie sú nemenným monolitom.

„Oproti stavu odborného diskurzu z roku 2013 došlo v súčasnom náhľade na interpretáciu pamiatkových hodnôt predmetného objektu k posunu. Je podmienený väčším časovým odstupom a negatívnymi príkladmi zániku obdobných architektonických diel z obdobia socializmu,“ odôvodnil.

Pamiatková ochrana v rámci Pamiatkovej zóny Bratislava, v ktorej sa objekt nachádza, je podľa neho cielená predovšetkým na ochranu exteriérového vzhľadu objektov. Vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku považuje za adekvátnejšiu ochranu vzhľadom na význam tohto architektonického diela, a to aj preto, lebo pamiatkovo hodnotné prvky sa nachádzajú aj v interiéri. Pamiatkari zároveň odmietajú, že vyhlásenie objektu za takúto pamiatku by znemožnilo jeho obnovu.

Iného názoru je developer, ktorý zmenu postoja pamiatkarov vníma ako „zmenu pravidiel počas hry“. Ich rozhodnutie podľa neho proces prípravy obnovy budovy zastavilo a pravdepodobne povedie k jej ďalšiemu chátraniu. Poukazuje na projektovú dokumentáciu citlivej obnovy, ktorá vznikla po rokoch rokovaní a zvažovaní rôznych stratégií, ktorá obnovuje pôvodnú funkciu hotela a zároveň rešpektuje pravidlá ochrany pamiatkových hodnôt. Kladné stanoviská vydali všetky dotknuté orgány okrem krajského pamiatkového úradu.

„Spoločnosť Lordship postupne prispôsobila svoju víziu viacerým požiadavkám odborníkov tak, aby si hotel zachoval čo najviac zo svojej pôvodnej podoby,“ podotkol generálny riaditeľ spoločnosti Rostislav Novák. Developer deklaruje, že cieľom je obnova budovy so zachovaním pôvodného vzhľadu, hmoty i kompozície, zároveň aj viacerých hodnotných pôvodných prvkov v interiéri. „Bohužiaľ, nie je možné obnovu uskutočniť bez modernizácie štandardu zo 70. rokov, ktorý zďaleka nevyhovuje požiadavkám na prevádzku ubytovacích kapacít,“ odkazuje spoločnosť.

Opakovane zdôrazňuje, že budovu neplánuje demolovať a obavy z toho, že ju postihne rovnaký osud ako v prípade Istropolisu alebo PKO, nepovažuje za opodstatnené.

Hotel Kyjev, vysoký 65 metrov a s 19 podlažiami, postavili v roku 1973. V tom čase sa považoval za architektonický skvost a bol najvyššou stavbou v časti Staré Mesto. Vlastníkom budovy je od roku 2004 spoločnosť Lordship. V roku 2008 bola realitná kríza a pre nerentabilitu hotela ho musel vlastník zatvoriť v roku 2011. V júni 2018 sa fasáda chátrajúceho hotela zmenila vďaka streetart festivalu na jedno z najväčších umeleckých diel v histórii Slovenska.