Moderne športové ihrisko pre devínskonovoveskú mládež je hotové

1333

Športový areál základnej školy Ivana Bukovčana prechádza v poslednom období veľkými zmenami. V týchto dňoch bola ukončená modernizácia športovej plochy, ktorá bola podporená dotáciou od hlavného mesta Bratislavy vo výške 45 tisíc EUR. Rekonštrukciu podporila aj mestská časť zo svojho rozpočtu. Nefunkčný priestor sa zmenil na multifunkčné športové ihrisko pre školu a pre verejnosť.

Bola vyliata nová asfaltová plocha, osadené nové koše, bránky, oplotenie, plastový povrch na zníženie hlučnosti loptových športov a sedenie. Ihrisko je prispôsobené na športy ako basketbal, hokejbal, futbal a iné loptové hry. Zámerom rekonštrukcie a modernizácie športového ihriska pri základnej škole I. Bukovčana bolo poskytnúť kvalitnejšie a bezpečnejšie prostredie pre žiakov školy a širokú verejnosť pri športových aktivitách.

„Veríme, že pohyb a šport mládeže je mimoriadne dôležitý pre ich zdravý vývoj. Rozvoj ďalších športových plôch, napríklad v časti Kolónia je na spadnutie v roku 2022,“ približuje mestská časť na sociálnej sieti.

Tento rok boli inštalované aj nové moderné preliezky  v priestore aréalu, v tesnej blíkosti základnej školy I. Bukovčana, ktoré potešia starších žiakov školy a deti všeobecne. Už aj nová moderná boulder lezecká stena si nachádza svojich fanúšikov medzi staršími deťmi a mládežou.

Zdroj: Devínska Nová Ves