Úvod Moska Kontakty

Kontakty

Kontakty

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Horná č. 20
900 01 Modra
Telefón: 033 / 643 34 89
moska@moska.sk

Ekonomicko-prevádzkové oddelenie

Ing. Jana Vengová
Vedúca Ekonomicko-prevádzkového oddelenia
vengova@moska.sk
+421 905 777 984

Iveta Nováková
Asistentka
novakova@moska.sk
+421 905 637 430

Michal Kráľ
Hospodársko-prevádzkový pracovník
+421 905 777 107

Mgr. Jarmila Rášová
odborný pracovník ekonomického oddelenia
rasova@moska.sk
+421 948 409 265

Oddelenie kultúry a cestovného ruchu

Hana Záleská
Vedúca Oddelenia kultúry a cestovného ruchu
zaleska@moska.sk
+421 947 903 106

Mgr. Adriána Mendlová
Produkcia, prenájmy
mendlova@moska.sk
+421 905 777 055

Tomáš Šebora
Produkcia
sebora@moska.sk
+421 948 610 340

Michal Ružička
Produkcia
ruzicka@moska.sk
+421 948 408 693

Mgr. Katarína Vladová
Propagácia
vladova@moska.sk
+421 948 308 814

Ing. Anna Gáliková
Cestovný ruch
galikova@moska.sk
+421 905 777 089

Oddelenie osvety

Ing. Mgr. art. Roman Maroš
Vedúci oddelenia osvety, poverený riadením MOS
riaditel@moska.sk
+421 905 637 430

Adela Oravcová
Divadelné umenie
oravcova@moska.sk
+421 917 200 075

Ján Honza
Vizuálne a audiovizuálne umenie
honza@moska.sk
+421 905 777 968

Mgr. Katarína Pevalová
Vizuálne a audiovizuálne umenie
pevalova@moska.sk
+421 917 200 075

Mgr. Barbora Siváčková
Tradičná kultúra
sivackova@moska.sk
+421 948 409 266

Digitalizačno-dokumentačné a publikačné oddelenie

Mgr. Martina Dočolomanská
Odborný pracovník
docolomanska@moska.sk
+421 905 383 189

Menu

Partneri

Prejsť na obsah