Na cintoríne Vrakuňa spúšťajú separovanie odpadu

708

Na jednom z najväčších cintorínov v Bratislave, na cintoríne Vrakuňa, spúšťa mestské pohrebníctvo Marianum projekt separovania odpadu. Onedlho tam pribudnú aj kompostéry na biologicky rozložiteľný odpad.

„Silno vnímame potrebu skvalitniť životné prostredie pre ďalšie generácie. Jedna z ciest, ktorú považujeme za pomerne jednoduchú, je práve triedenie odpadu,“ uviedol riaditeľ Marianumu Robert Kováč. Pohrebníctvo realizovalo v októbri 2021 na cintoríne Vrakuňa analýzu obsahu tamojších košov, ktorá ukázala, že 86,80 percenta odpadu by sa dalo vytriediť.

„S cieľom zvýšenia miery triedenia odpadu sme na cintoríne vytvorili dve stojiská na separovaný odpad komodít – bioodpad, plasty, sklo, papier, elektroodpad, zvyškový odpad a na zostatky sviečok/kahancov,“ spresnil riaditeľ. Stojiská sú umiestnené pri hlavnom vchode a pri vchode od vrakunského lesíka. Jednotlivé kontajnery sú označené tak, aby návštevníkom bolo ihneď jasné, aký typ odpadu majú kam vyhodiť. V krátkom čase tam budú umiestnené aj kompostéry určené výlučne na biologicky rozložiteľný odpad zo zvyškov kvetín, kytíc, lístia, zeminy z črepníkov, trávy či drevenej štiepky.

Marianum verí, že sa týmto projektom prispeje k efektívnejšiemu spracovaniu odpadov vznikajúcich na cintoríne. Taktiež aj k využitiu kompostu z kompostérov, napríklad pri sadení novej kvetinovej výzdoby na hroboch.

Zdroj: TASR