Na novom diaľničnom moste prebehli záťažové skúšky. Výstavba obchvatu ide do finále

4418
Foto: D4R7 Construction

Nový diaľničný most cez Dunaj je technicky hotový a prebehli na ňom záťažové skúšky. Po otvorení bude cez Dunaj bude cez neho viesť diaľničný obchvat D4, ktorý spojí Jarovce s Račou.

Súčasťou Dunajského súmostia je takzvané západné predmostie nad Jaroveckým ramenom, hlavný most cez kajakársku dráhu, hlavný most ponad Dunaj a tzv. východné predmostie, ktoré premosťuje aj Biskupické rameno.

Názov mosta – Lužný most – je inšpirovaný unikátnymi lužným lesmi, ktoré sa nachádzajú v jeho okolí. Tie sú často prirovnávané aj k Amazonskému pralesu, a to práve vďaka svojej bohatej prírodnej diverzite. Kvôli prítomnosti vodného toku alebo vysokých podzemných vôd vzniká v pôde nedostatok kyslíka a tak v nej nedochádza k redukčným pochodom. Vznikajú zlúčeniny, dávajúce pôde modré sfarbenie a zvláštny zápach. Lužné lesy sú zaradené aj medzi biotopy európskeho záujmu.

Lužné lesy predstavovali veľmi pestrú a cennú skupinu lesných spoločenstiev, ktoré sa žiaľ na Slovensku zachovali v obmedzenom rozsahu. Veľká časť ich stanovíšť totižto zanikla reguláciami riek, výstavbou hrádzí a odvodňovacích kanálov.

Názov “Lužný most” vyhral v hlasovaní obyvateľov a dostal viac ako 50 tisíc hlasov.

Pozrite si video, ako prebieha výstavba mosta a križovatky Petržalka.