Nákup nákladného vozidla v obci Dunajská Lužná

537

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Nákup nákladného vozidla N1 – Peugeot Boxer s jednostranným vyklápačom a nosnosťou do 3,5t.

Vozidlo obec zakúpila pre potreby zberu a odvozu odpadu v obci, údržbu zelene a verejných priestranstiev, prevoz materiálu aj v prípade rôznych spoločenských akcií, ktoré obec organizuje. Vozidlo je nutnou pomôckou pre efektívnejšie, rýchlejšie a dôslednejšie vykonávanie prác na verejných priestranstvách v obci.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Senec

Obec: Dunajská Lužná

Celkové výdavky projektu: 27 990 €