Naša kolegyňa Janka Matulová bola ocenená za Sociálny čin roka

1249
Janka Matulová je tretia sprava.
Janka Matulová je tretia sprava.

Sedemnásty ročník Sociálneho činu roka sprevádzali spomienky na krízové pandemické obdobie. Ocenená bola aj naša kolegyňa z Odboru sociálnych vecí Janka Matulová.

„Keď ešte počas prvej vlny prenikol covid do nášho zariadenia sociálnych služieb v Pezinku, nastúpila tam Janka Matulová ako krízová manažérka. Vtedy sme vírus ešte nepoznali, bol nepredvídateľný, smrtiaci. Janka šla do neznáma, vedela len to, že bude týždne až mesiace zavretá v zariadení zamorenom vírusom, v prísnej karanténe, bez rodiny. Že bude zodpovedná za životy desiatok klientov a zamestnancov, ale aj riskovať svoje vlastné zdravie a psychiku. Že jej syn a blízki budú prežívať veľký strach. Domov nielen riadila, ale robila deň-noc všetko potrebné, napríklad vydávanie stravy či dezinfekciu. A po večeroch sedela pri posteliach seniorov a pomáhala im zvládnuť ťažké chvíle. Janka Matulová ochránila zariadenie pred ďalším šírením vírusu a tak aj životy ľudí,“ povedal župan Juraj Droba. Janke Matulovej srdečne blahoželáme.

Janka Matulová získala v júli 2021 aj Výročnú cenu Samuela Zocha, ktoré každoročne udeľuje župa výnimočným osobnostiam regiónu.

O ocenení Sociálny čin roka

Pre Sociálny čin roka bol sedemnásty ročník výnimočný hneď trikrát. Po prvýkrát podujatie a jeho účastníkov sprevádzali spomienky na krízové pandemické obdobie a príbehy poznačené mimoriadnym pracovným aj duševným nasadením pri snahe ochrániť životy ľudí. Po prvýkrát, pre pandémiu, boli ocenené osobnosti za dva ročníky zároveň. A po prvýkrát odovzdal ocenenia jednotlivcom aj kolektívom minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.

„Zlo, nenávisť či závisť dnes nemajú na Slovensku miesto a nikdy mať nebudú. V dnešný deň si s úctou pripomíname nielen obete rasového násilia, ale aj obete najväčšej krízy od druhej svetovej vojny. Predčasne nás kvôli pandémii opustilo mnoho Slovákov a Sloveniek. No mnohí z tých, ktorým som mal dnes tú česť potriasť rukou a odovzdať ocenenie za Sociálny čin roka, mnoho životov ochránilo,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.

Celkovo rezort práce ocenil 33 výnimočných ľudí a kolektívov z celého Slovenska. „Záleží na tom čo a pre koho robíte. Každý jeden z dnešných životných príbehov ľudí je unikátny, hoci jedno ich spája. Ten vzácny pocit, že svojou prácou pomohli ľudom vždy, keď ich najviac potrebovali. Veľmi chcem veriť a želám si, aby sa všetkým, ktorí úprimne a obetavo pomáhajú ľuďom, dostalo toho čarovného „ďakujem“ čo najviac. Pomáhať ľuďom totiž nie je len zamestnanie. Je to poslanie,“ poďakoval všetkým oceneným minister Krajniak. Medzi ocenenými bola naša Janka Matulová za Sociálny čin roka 2020. Ocenenie získala za svoju obetavú prácu počas prvej vlny pandémie, keď ako krízová manažérka nastúpila po vypuknutí covidu do zariadenia sociálnych služieb v Pezinku.

Ako uviedol Jozef Mikloško, predseda spoločnosti Úsmev ako dar: „Úsmev ako dar si veľmi váži a oceňuje „pešiakov“, ktorí v teréne, v skrytosti a bez pozornosti médií vykonávajú drobnú mravčeniu prácu pre núdznych. Sanujú rodiny, zachraňujú deti pred vyňatím, riešia často neriešiteľné situácie. Význam ich poslania najlepšie vystihuje citát Alberta Einsteina : „Jedna osoba nemôže zmeniť celý svet, ale Ty môžeš zmeniť celý svet jednej osoby“.

17. ročník podujatia „Sociálny čin roka“ pripravilo ministerstvo práce v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Za sociálny čin sa považuje mimoriadne humánna a originálna aktivita pre ktorúkoľvek znevýhodnenú skupinu obyvateľstva (deti, starší ľudia, ťažko zdravotne postihnutí, marginalizované skupiny obyvateľstva a pod.). Ministerstvo prijímalo nominácie na ocenenie jednotlivcov či kolektívy zo strany verejnosti do 30. júna 2021. Zaslané nominácie vyhodnocovala odborná komisia, ktorá posudzovala najmä efektivitu, kreativitu a adresnosť činností, kvalitu poskytovaných služieb a mieru vplyvu na zlepšenie životnej situácie občanov.