Nosenie rúšok má svoje výnimky

2751

Nosenie ochranných rúšok od utorka 21. 4. má svoje výnimky. Nariadenie platí do odvolania.

Podľa nariadenia hlavného hygienika sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest. Nos a ústa musia byť prekryté rúškom, šatkou alebo inými prostriedkami, ktoré bránia šíreniu kvapôčok. Výnimkou sú deti vo veku do dvoch rokov, osoby so závažnými poruchami autistického spektra. Nosenie rúšok u ľudí s autizmom vyvoláva nekontrolované záchvaty úzkosti.

Toto nariadenie sa ďalej týka osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzájomná vzdialenosť minimálne 20 metrov a osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby vo vozidle zo spoločnej domácnosti, vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb, ďalej osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pohybe v prírode, ak je ich vzdialenosť od iných minimálne 20 metrov.

Zdroj: ÚVZ