Nosme VŠETCI rúško!

11426

Pridávame sa k výzve slovenských zdravotníkov. Nosením rúška chránime nielen seba, ale najmä ostatných. Prenášačmi nákazy sú totiž aj ľudia, ktorí nevykazujú žiadne príznaky ochorenia. Rúška by mali preto preventívne nosiť všetci obyvatelia, nielen chorí.

Nosením rúška chránime najmä tých najzraniteľnejších – onkologických pacientov, diabetikov, ľudí s kardiovaskulárnymi a pľúcnymi ochoreniami, i starších. Pri kontakte s nimi bez rúška ich môžete až ohroziť na živote.

Správne nasadené rúško cez nos a ústa pomáha a významne zabraňuje rozširovaniu nákazy. Ak nie sú dostupné originálne rúška, účinné sú aj doma vyrobené z látky alebo hrubej papierovej utierky.

Buďme k sebe ohľaduplní!

#ruskoniejehanba

Ďakujeme za zdieľanie.

Letáky a bannery na stiahnutie