Nový cyklomost cez rieku Morava naberá reálne kontúry, v októbri sa bude osádzať hlavná časť konštrukcie

2604

Päť mesiacov po začatí výstavby nového cyklomosta medzi slovenskou obcou Vysoká pri Morave a rakúskou obcou Marchegg je hotový násyp na slovenskej strane, ako i predpolia na obidvoch brehoch. Hlavná časť, a to osadenie oceľovej konštrukcie cez rieku Moravu, sa bude realizovať v októbri.

Pri spoločnej návšteve staveniska v stredu 22. septembra sa zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a Dolnorakúskej regionálnej vlády presvedčili o postupe prác na novom moste cez rieku Moravu medzi Marcheggom a Vysokou pri Morave.

„Projekt vnímam mimoriadne pozitívne, pretože okrem ekologickej cyklodopravy a turizmu podporí aj cezhraničnú spoluprácu a regionálny rozvoj. Pomôže aj vytváraniu nadnárodných partnerstiev. Vďaka výrazne kratším trasám k cieľom na druhej strane rieky Morava a prostredníctvom cyklomosta sa posilní regionálna súdržnosť priľahlých obcí.Zároveň most prepojí medzinárodnú cyklotrasu železnej opony Eurovelo 13 s rakúskou cyklotrasou Kamp-Thaya-March (KTM),“ priblížil bratislavský župan Juraj Droba.

Nový cyklomost cez rieku Morava bude mať dĺžku 270 metrov a šírku 4 metre. Konštrukcia bude zavesená na oceľových pilieroch. Maximálna výška pilierov je 17 metrov a po dokončení ostane minimálna plavebná výška 7 metrov.  

„Je veľmi dôležité, aby sme v dobe, keď každý sadá do auta, ponúkli pre rodiny alternatívy. Či už pôjdu pešo alebo na bicykli,“ vyhlásila počas kontrolného dňa na stavbe vicežupanka Alžbeta Ožvaldová.

Aktuálne sa realizuje ukladanie výstuže a betonáž predpolí tak na slovenskej ako aj na rakúskej strane. Hlavná oceľová konštrukcia ponad rieku Morava bude osadená v polovici mesiaca október. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je v priebehu prvého polroka 2022.

„K tomu, aby sa mohla začať výstavba, sme sa prepracovali za takmer desať rokov prípravných prác. Mali sme vytipovaných päť lokalít, z ktorých dve boli veľmi reálne. Pôvodne sa výstavba stretla s nevôľou na rakúskej strane, čo sa podarilo vyriešiť vďaka intenzívnej práci našich starostov. Dnes sme pár mesiacov pred ukončením stavby,“ uzavrela Barbora Lukáčová, riaditeľka odboru stratégií, územného rozvoja a riadenia projektov BSK.

Projekt je financovaný z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Foto: Michal Feik a Jana Šantavá