Nový dvor pre deti z materskej školy na Beskydskej

1110

Päť rokov museli chodiť deti z Materskej školy na Beskydskej „na dvor“ až na Trnavské mýto. Pre výstavbu, ale najmä pre zlý stav svojho vlastného ihriska. Dnes sa už môžu hrať na svojom.

Mestská časť Staré Mesto v spolupráci so spoločnosťou Finep zrealizovala kompletnú rekonštrukciu ihriska. Pribudli nové hracie prvky, bezpečné dopadové plochy, asfalt a betón nahradila zeleň, sivý múr vyzdobili študenti VŠVU.

Okrem dvora úpravami prešla aj kanalizácia, dažďové zvody a dažďové koše. Škôlka dostala novú fasádu, sokel, zrealizovala sa aj izolácia rozľahlej terasy. Mestská časť tiež vymenila vonkajšie umývadlá. Okrem zväčšenia zatrávnenia totiž pribudli aj vodopriepustné mlátové chodníky.

Zdroj: Staré Mesto