Obce na Záhorí si oddýchnu od kamiónovej dopravy

1814

Zmodernizovaná cesta III. triedy spájajúca Malacky a Rohožník sa od pondelka 2. decembra 2019 stáva oficiálne cestou II. triedy. Odbremenia sa tým okolité obce od nákladnej dopravy, vďaka čomu sa zvýši kvalita života obyvateľov a zabezpečí sa plynulejšia premávka.

„Dnes je to jedinečná regionálna cesta svojho druhu na Slovensku s cementobetónovým krytom. Cesta je moderná, kvalitná a kapacitne vyhovujúca. Je klopená a niektoré ostré zákruty boli vyrovnané. Takmer osemkilometrový úsek cesty sme rozšírili zo 6 na 9,5 metra. Spĺňa parametre tej najlepšej cesty, akú si viete predstaviť,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Okrem dlhšej životnosti sa vyznačuje aj zvýšenou bezpečnosťou jazdy, keďže viaceré nebezpečné zákruty boli vyrovnané a na vozovke sa vďaka cementobetónovému povrchu nebudú vytvárať „koľaje“. Znížia sa tiež náklady na údržbu. Pri vstupoch do obcí boli na ceste vybudované prvky spomalenia dopravy tzv. „spomaľovacie ostrovčeky“.  Zároveň boli na ceste vybudované núdzové pruhy v oboch smeroch.

Cesta Malacky – Rohožník je jedinou regionálnou cestou na Slovensku s cementobetónovým krytom a kvalitatívne prevyšuje úroveň väčšiny ciest I. a II. triedy na Slovensku. Prínosom cesty je aj obnovenie obojsmernej dopravy osobných aj nákladných vozidiel, nakoľko cesta predstavuje najrýchlejšie dopravné spojenie do okresného mesta Malacky a na diaľnicu D2 nielen pre Rohožník, ale aj pre obce Sološnica, Kuchyňa, Plavecké Podhradie a Plavecký Mikuláš.

Celkové náklady stavby dosiahli 9 088 814,40 eur, z ktorej takmer 80% (čo je 6 937 494,14 eur) prefinancuje bratislavská župa cez eurofondy, konkrétne z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

V investičnom pláne Bratislavského samosprávneho kraja je aj revitalizácia obchádzkovej trasy, ktorá viedla cez Malacky, Pernek, Kuchyňu a Rohožník.

„V ďalšom kroku bratislavská župa podporuje vybudovanie mimoúrovňovej križovatky, aby nákladná doprava už nezaťažovala mesto Malacky, ale takouto križovatkou sa  odklonila priamo na diaľnicu D2,“ uzavrel župan Juraj Droba.

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE: tu