Inovatívna diagnostika na cestách BSK: FWD Deflektomer v akcii

780
Inovatívna diagnostika na cestách BSK: FWD Deflektomer v akcii
Inovatívna diagnostika na cestách BSK: FWD Deflektomer v akcii

Mnohí vodiči v poslednom čase na cestách II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji, mali možnosť vidieť meracie vozidlá pri práci. Ale nejde len o bežné vozidlá – ide o špeciálne vybavené vozidlá s FWD deflektomerom, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v diagnostike stavu našich ciest.

Inovatívna diagnostika na cestách BSK: FWD Deflektomer v akcii
Inovatívna diagnostika na cestách BSK: FWD Deflektomer v akcii

Ako to funguje? Tieto vozidlá sú vybavené špeciálnymi senzormi a prívesným vozíkom. Po nainštalovaní na vozovku spustia bremeno, ktoré dopadne na povrch vozovky. Výsledné merania zachytávajú deformácie vozovky a pružné vlastnosti jej konštrukcie.

Takto získané dáta nám poskytujú podrobný pohľad na stav konkrétnej vozovky. Tieto informácie sú neskôr využívané pri návrhu opráv alebo zosilnenia vozovky. Týmto spôsobom zabezpečujeme efektívne využívanie finančných a materiálových prostriedkov pri údržbe a obnove ciest.

Diagnostika vozoviek nám umožňuje identifikovať konkrétne problémy, lokalizovať body zlyhania a navrhovať cieľavedené opravy. V konečnom dôsledku sa snažíme o zachovanie našich ciest v najlepšom stave pre bezpečnosť a pohodlie vodičov.