Občiansky cyklus Divadla ARÉNA online

833

Divadlo Aréna minulý týždeň avizovalo, že v období predlžujúcich sa opatrení proti COVID-19 a lockdownu, sprístupní online záznamy troch svojich divadelných predstavení.

V priebehu troch týždňov, vždy v piatok, Divadlo Aréna zverejní jednu z troch divadelných inscenácií na svojom YouTube kanáli. Každá z nich bude verejnosti prístupná počas celého jedného týždňa, t.j. do štvrtka do polnoci. Fanúšikovia divadla si ich tak budú môcť pozrieť bezplatne online z pohodlia svojho domova v ktoromkoľvek čase.

Divadlo Aréna sa od roku 2002 profiluje ako divadlo aktuálnych tém, kritického pohľadu, modernej formy a historicko-politického kontextu. Jednou z jeho základných línií je iniciovanie vzniku pôvodných slovenských hier na objednávku divadla. Týmto spôsobom prišli na svet hry tvoriace tzv. Občiansky cyklus, súčasťou ktorého bola aj prvá inscenácia Komunizmus, zverejnená bezplatne online 12.03.2021. Záujemci si ju môžu pozrieť do 18.03.2021 (štvrtok) do 24:00 hod. na nasledujúcom linku: https://youtu.be/zv9ORzttgzA.

Do Občianskeho cyklu patria aj ďalšie dve predstavenia Kukura a #dubček, ktoré Divadlo Aréna zverejní v nasledujúcich týždňoch. Záznamy divadelných predstavení prinesie širokej verejnosti bezplatne aj vďaka láskavému súhlasu tvorcov a hercov spomínaných inscenácií.

Miera originality, divadelnej vynaliezavosti a spoločenskej závažnosti zaraďuje hru Kukura medzi mimoriadne počiny v slovenskej dráme. Je priamo inšpirovaná pôsobením, postojom a osobnosťou Juraja Kukuru, je ostrou kritikou súčasného stavu slovenskej kultúry, v ktorej sú umelecké zretele čoraz viac marginalizované a do popredia vystupujú iné faktory.

Zverejnenie online záznamu predstavenia:

19.03.2021 (piatok) od 00:00 hod. – 25.03.2021 (štvrtok) do 24:00 hod. link: https://youtu.be/j4zny3aTyqw

Titul #dubček v sebe nesie špecifikum historickej osobnosti – profesionálneho slovenského politika, výraznú osobnosť česko-slovenských dejín, aktéra Pražskej jari, predstaviteľa socializmu s ľudskou tvárou – Alexandra Dubčeka. Cez jeho život a kariéru sa snažia dnešní mladí ľudia pochopiť život v období socializmu a pripomenúť si päťdesiate výročie invázie okupačných vojsk Varšavskej zmluvy, dňa 21. augusta 1968, na územie Československa.

Zverejnenie online záznamu predstavenia:

26.03.2021 (piatok) od 00:00 hod. – 01.04.2021 (štvrtok) do 24:00 hod.

link: https://youtu.be/jHDp-oAeWTE

Viac sa dozviete na https://www.divadloarena.sk/