Peter Švaral v Bruseli o politike mládeže EÚ

1345
1 December 2022, 152nd Plenary Session of the European Committee of the Regions Belgium - Brussels - December 2022 ©European Union / Laurie Dieffembacq

V dňoch 30.11.-01.12.2022 sa v Bruseli uskutočnilo 152. plenárne zasadnutie Európskeho výboru regiónov (EVR). Bratislavský samosprávny kraj na plenárnom zasadnutí zastupoval poslanec BSK a starosta obce Rohožník, Peter Švaral.

Plenárnemu zasadnutiu dominovala diskusia o ukončení Európskeho roku mládeže a angažovanosti mladých ľudí v európskom politickom dianí za účasti eurokomisára Margarítisa Schinása a zástupcov mládežníckych politických asociácií. Členovia EVR na zasadnutí zároveň schválili Chartu mládeže a demokracie. Poslanec BSK Peter Švaral vo svojom prejave informoval o aktivitách obce Rohožník zameraných na podporu mládeže. Spoločne s poslankyňou Rohožníka Barborou Michálekovou Richveisovou, ktorá je zároveň zapojená aj do programu EVR pre mladých politikov, inicioval vytvorenie Zastupiteľstva mladých, ktoré už má svoju oporu aj v štatúte obce.

Jeho členmi môžu byť mladí ľudia vo veku 15-25 rokov, pričom právo voliť majú v priamych voľbách ich rovesníci. Tieto voľby boli po prvýkrát súčasťou volieb do orgánov samosprávy, ktoré sa konali koncom októbra a do Zastupiteľstva mladých bolo zvolených prvých päť členov. „Zastupiteľstvo mladých má kompetenciu vyjadrovať sa a dávať návrhy a spolupracovať s vedením obce vo veciach týkajúcich sa mládeže a už teraz sú prizvaní k rokovaniam o príprave rozpočtu obce a iným dokumentom prijímaných obecným zastupiteľstvom. Veríme, že využijú tento priestor a svoj mandát a prispejú k zlepšovaniu podmienok pre život mladých v našej obci“, priblížil Peter Švaral.

Ďalšími dôležitými témami plenárneho rokovania bola diskusia o energetickej kríze a dôsledkoch pre európske domácnosti s podpredsedom vlády Českej republiky Mariánom Jurečkom a podpredsedníčkou Európskej investičnej banky Liľanou Pavlovou, ako aj diskusia s komisárom pre poľnohospodárstvo Januszom Wojciechowskim o potravinovej kríze v EÚ.