Po seneckej zachránime aj svätojurskú synagógu

2267

Založená bola už v roku 1791 a pôsobil tam aj významný rabín Chatam Sofer. Synagóge vo Svätom Jure hrozil zánik a my sme sa ju rozhodli odkúpiť a zrekonštruovať.

„Takto vyzerá synagóga vo Svätom Jure dnes. Nepotrvá dlho, kým sa prepadne strop či začnú rúcať steny. Obrovská škoda. V hodine dvanástej sme sa ju rozhodli kúpiť, opravíme ju a premeníme na kultúrne centrum. Ale dovtedy nás čaká veľa práce, rekonštrukcie takýchto pamiatok sú nesmierne náročné. Ja sa najviac teším na obnovu fasád,“ hovorí predseda BSK Juraj Droba. „Naším cieľom je zachovať historickú aj kultúrnu hodnotu stavby a zároveň ju sprístupniť všetkým obyvateľom kraja,“ dopĺňa riaditeľka Úradu BSK Patrícia Meštan.

V roku 2016 sa synagóga stala národnou kultúrnou pamiatkou a naša župa ju odkúpila vo veľmi zlom stave. Veríme však, že obnova bude úspešná rovnako, ako pri rekonštrukcii seneckej synagógy. Tá je už takmer hotová a obyvateľom kraja ju odovzdáme už túto jeseň.

Synagóga je jedinou nehnuteľnou pamiatkou židovskej komunity vo Svätom Jure. Založená bola v roku 1791. Židia užívali Edelhof (Panský dvor) ako nájomníci mesta od roku 1869, v ktorom ho nadobudli do vlastníctva. V roku 1876 svätojurská ortodoxná náboženská cirkev pristúpila k rekonštrukcii synagógy, ktorú rozšírila a obnovila v duchu architektonického historizmu s uplatnením novorománskeho tvaroslovia na fasádach. Vedľa synagógy bol postavený obecný dom, tzv. židovský dom, v ktorom boli byty pre zamestnancov, moderné mikve a veľká učebňa. Zánik synagógy ako modlitebne sa datuje rokom 1942. Pôsobil tam jeden z najväčších rabínov v histórii judaizmu, Chatam Sofer.