Počas maratónu v nedeľu 3. apríla bude výrazne obmedzená premávka MHD

769

Z dôvodu konania maratónskeho preteku bude v nedeľu 3. apríla 2022 v čase medzi cca 8:00 a 14:00 výrazne obmedzená premávka MHD v centre mesta a jeho okolí. Zmenená bude väčšina električkových a trolejbusových liniek a tiež niektoré autobusové linky. Odklonené linky budú na obchádzkových trasách obsluhovať všetky zastávky na daných trasách. Počas priebehu tohto športového podujatia Dopravný podnik odporúča cestujúcim využívať hlavne električkovú dopravu.

 • Električky nebudú premávať po Špitálskej a Krížnej v smere von z centra (medzi Jesenského a Vazovovou), po Jesenského a Nám. Ľ. Štúra a po nábreží medzi tunelom a Šafárikovým námestím.
 • Linka 1 bude premávať okruhom Hlavná stanica – Radlinského – Blumentál – Vazovova – Krížna – Americké nám. – Špitálska – Nám. SNP (Centrum) – Obchodná – Radlinského – Hlavná stanica. V smere z Hlavnej stanice neobslúži riadne zastávky STU až Nám. Ľ. Štúra. V smere na Hlavnú stanicu neobslúži riadne zastávky Nám. Ľ. Štúra a Šafárikovo nám.
 • Linka 3 bude premávať okruhom Rača – Račianske mýto – Blumentál – Americké nám. – Špitálska – Nám. SNP (Centrum) – Obchodná – Blumentál – Račianske mýto – Rača. V smere do Rače nebudú obsluhované zastávky Centrum (smer Mariánska), Mariánska a Americké nám. Využiť bude možné tieto zastávky v opačnom smere. Pri ceste z Rače do Petržalky bude potrebné vykonať peší presun zo zastávky Centrum na Štúrovu ulicu, odkiaľ bude premávať kyvadlová električka do Petržalky. Kyvadlová linka 3 bude premávať v úseku Petržalka, Jungmannova – Šafárikovo nám. – Štúrova. Na križovatke Štúrovej a Jesenského bude zriadená náhradná konečná zastávka Centrum. Z tejto zastávky bude potrebné vykonať peší presun na zastávku Centrum na Námestí SNP, odkiaľ bude premávať linka 3 (smer Rača), linka 1 (smer Hlavná stanica) a linka 4 (smer Dúbravka).
 • Linka 4 bude premávať nasledovne: V smere do Dúbravky pôjde medzi zastávkami Centrum a Kráľovské údolie cez Nám. SNP, Kapucínsku a tunel. Neobslúži riadne zastávky Jesenského, Nám. Ľ. Štúra, Most SNP a Chatam Sófer. V smere na Zlaté piesky/Stn. Nové Mesto pôjde medzi zastávkami Kráľovské údolie a Krížna po trase linky 9 cez tunel, Obchodnú a Blumentál. Neobslúži riadne zastávky Chatam Sófer, Most SNP, Šafárikovo nám., Centrum, Mariánska, Americké nám.
 • Trolejbusy nebudú premávať v úsekoch Mlynské nivy – Cintorínska/Dunajská – Rajská, Kollárovo nám. – Americké nám. – Záhradnícka – Jégého – Zimný štadión a po uliciach Svätoplukova, 29. augusta a Miletičova (od Jelačičovej po Trhovisko). Prístup k Autobusovej stanici Nivy bude možný zo zastávky Košická (linky 40 42 60 72).
 • Linka 40 bude premávať obojsmerne medzi zastávkami Račianske mýto a Nové SND cez Legionársku, Krížnu, Trnavské mýto, Trnavskú cestu, Bajkalskú, Prievozskú, Košickú a Landererovu. Obojsmerne neobslúži riadne zastávky Čulenova, Autobusová stanica, Malý trh, Šoltésovej a Krížna. Nástupište a výstupište Nové SND bude na zastávke linky 90 na parkovisku za divadlom. Pri ceste z Hlavnej stanice na Autobusovú stanicu je možné počas výluky využiť zastávku Košická na Košickej ulici (nástupište F, ako linka 68 smer Petržalka), v opačnom smere je možné cestovať zo zastávky Košická na Prievozskej ulici (nástupište B, ako linka 72 smer Dolné hony).
 • Linka 42 bude premávať obojsmerne medzi zastávkami Hodžovo nám. a Košická/Novohradská cez Staromestskú, Most SNP, Einsteinovu, Most Apollo a Košickú. V smere k Červenému mostu neobslúži riadne zastávky Košická, Autobusová stanica, Ondrejský cintorín, Špitálska, Kollárovo námestie a Hodžovo námestie. Zastávka Košická bude obsluhovaná na Košickej ulici (nástupište F, ako linka 68 smer Petržalka), z tejto zastávky odporúčame prístup k Autobusovej stanici. Zastávka Hodžovo nám. bude obsluhovaná spoločne s autobusovými linkami 83 a 93. V smere k Cintorínu Vrakuňa neobslúži riadne zastávky Hodžovo nám., Kollárovo nám., Špitálska, 29. augusta, Autobusová stanica. Zastávka Hodžovo nám. bude obsluhovaná spoločne s autobusovými linkami 83 a 93.
 • Linka 47 bude premávať po zmenenej trase Červený most – Hrad – Hodžovo nám. – Nám. slobody – Koliba. Obojsmerne neobslúži riadne zastávky v úseku Kollárovo nám. až Zimný štadión.
 • Linka 49 bude premávať z Kramárov po svojej trase po Trnavské mýto, odkiaľ bude pokračovať na náhradnú konečnú zastávku Jelačičova. Obosjmerne neobslúži riadne zastávky Saleziáni, Trhovisko, Ružová dolina a Mliekarenská.
 • Linka 60 bude premávať obojsmerne po zmenenej trase Rádiová – Trnavská cesta – Bajkalská – Trenčianska >> – Miletičova >> – Prievozská – Košická. Náhradná konečná zastávka Košická bude na Košickej ulici smerom k Trhovisku na zastávke linky 68 (nástupište E). Obojsmerne neobslúži riadne zastávky Zimný štadión až Rajská.
 • Linka 71 bude premávať obojsmerne medzi zastávkami Trnavské mýto a Miletičova/Trenčianska cez Trenčiansku, Bajkalskú a Trnavskú cestu. Obojsmerne neobslúži riadne zastávky Trhovisko a Saleziáni.
 • Linka 72 bude premávať len v úseku Dolné hony, Čiližská – Košická. Náhradná konečná zastávka Košická bude na Košickej ulici smerom k Trhovisku na zastávke linky 68 (nástupište E). Neobslúži riadne zastávky Košická (smer Rajská), Autobusová stanica, 29. augusta, Ondrejský cintorín a Rajská.
 • Autobusy nebudú premávať po nábreží od Mosta SNP po Dostojevského rad, po Karadžičovej, Mlynských nivách, Miletičovej (medzi Trhoviskom a Trnavskou cestou) a po Ružinovskej (smerom von z centra).
 • Linka 21 bude premávať po okružnej trase Devínska Nová Ves – Patrónka – Pod stanicou – Račianske mýto – Trnavské mýto – Trnavská cesta – Bajkalská – Prievozská – Košická – Miletičova – Trenčianska – Bajkalská – Trnavská cesta – Račianske mýto – Pod stanicou – Patrónka – Devínska Nová Ves. Priebežná konečná zastávka Košická bude na Košickej ul. ako linka 68 smer Trhovisko (nástupište E). Z tejto zastávky bude možný prístup k Autobusovej stanici Nivy. Obojsmerne neobslúži riadne zastávky Račianske mýto, Krížna a Autobusová stanica. Zastávka Račianske mýto bude obsluhovaná obojsmerne na Šancovej ulici (ako linky 61 63).
 • Linka 29 premávať po skrátenej trase z Devínskej Novej Vsi len po Most SNP. Neobslúži riadne zastávky Nám. Ľ. Štúra, Šafárikovo nám. a Malá scéna. Nástupište a výstupište Most SNP bude spoločné s linkami 30 a 37 v termináli pod mostom.
 • Linka 50 bude premávať nasledovne: V smere k Auparku pôjde od zastávky Nemocnica Ružinov obchádzkou cez Bajkalskú, Trenčiansku, Miletičovu a Košickú na Most Apollo, kde sa napojí na trasu k Auparku. Neobslúži riadne zastávky Líščie nivy, Košická, Autobusová stanica, Čulenova a Landererova. Zastávka Košická bude obsluhovaná na Košickej ul. spoločne s linkou 68 (nástupište F, smer Petržalka). Z tejto zastávky odporúčame prístup k Autobusovej stanici. V smere na Kukučínovu pôjde od zastávky Aupark cez Einsteinovu, Most Apollo, Košickú, Svätoplukovu, Páričkovu, Košickú, Miletičovu, Trenčiansku, Bajkalskú, Drieňovú na Tomášikovu, kde sa od zastávky Zálužická napojí na riadnu trasu. Neobslúži riadne zastávky Most SNP, Nám. Ľ. Štúra, Šafárikovo nám., Malá scéna, Čulenova, Autobusová stanica, Líščie nivy, Nemocnica Ružinov, Herlianska, Tomášikova, Max. Hella. Zastávka Trhovisko bude obsluhovaná na Miletičovej ulici v smere k Prievozskej (bežná zastávka linky 71).
 • Linka 66 bude medzi zastávkami Drieňová a Mliekarenská premávať obojsmerne po Bajkalskej ulici. Neobslúži riadne zastávky Ružová dolina, Trhovisko a Líščie nivy.
 • Linka 68 bude medzi Košickou a Trnavským mýtom premávať po zmenenej trase Košická – Miletičova – Trenčianska – Bajkalská – Trnavská cesta – Trnavské mýto – Legionárska – Račianske mýto – Šancová – Trnavské mýto – Trnavská cesta – Bajkalská -Trenčianska – Miletičova – Košická. Vôbec neobslúži riadne zastávky Saleziáni a Krížna. Zastávka Trhovisko pri jazde na Trnavské mýto bude obsluhovaná na Miletičovej ulici v smere k Prievozskej (bežná zastávka linky 71). Zastávka Trnavské mýto bude obsluhovaná na Krížnej ul. smerom do centra (nástupište I) a tiež na Šancovej ulici smerom von z mesta (nástupište F).
 • Linka 70 pôjde obojsmerne medzi zastávkami Most SNP a Košická/Novohradská cez Most SNP, Einsteinovu, Most Apollo a Košickú. Vôbec neobslúži zastávky Nám. Ľ. Štúra, Šafárikovo nám., Malá scéna, Čulenova a Autobusová stanica. Zastávka Most SNP bude obsluhovaná v termináli pod mostom (spoločne s linkou 88). Zastávka Košická bude obsluhovaná na Košickej ul. spoločne s linkou 68 (smer Petržalka). Z tejto zastávky odporúčame prístup k Autobusovej stanici.
 • Linka 88 bude premávať z Mosta Apollo okružnou trasou Košická – Svätoplukova – Páričkova – Košická späť na Most Apollo. Náhradná konečná zastávka bude Košická na Svätoplukovej ulici (nástupište C, ako linka 50) vedľa Autobusovej stanice Nivy. V smere do Petržalky obslúži aj zastávku Košická na Košickej ulici (nástupište F). Vôbec neobslúži zastávky Autobusová stanica, Landererova a Čulenova. Zastávka Prístavná bude obsluhovaná na Košickej ulici (spoločne s linkou 68).

Zdroj: imhd.sk