Ako zvládnuť premnoženie komárov ekologicky

2373

Slovensko je jednou z posledných krajín Európy, kde sa na reguláciu komárov ešte stále používajú aj chemické prostriedky. My sa to snažíme zmeniť a používame ekologické postreky BTI.

Aj keď nám spôsobujú veľa problémov, komáre sú prirodzenou súčasťou našej fauny a veľmi dôležitou zložkou vodných aj suchozemských ekosystémov. Ich úplným vyhubením by sme mohli narušiť biodiverzitu a ohroziť prežitie chránených druhov, niektorých vodných živočíchov a užitočných opeľovačov. Napriek tomu, že regulácia výskytu komárov je primárne v kompetencii obcí, Úrad BSK vyvíja aktivity, ako pomôcť starostom a obyvateľom v najviac ohrozených lokalitách.

S hlavným mestom v  spoločnom projekte s rakúskymi obcami podporujeme ekologické postupy pre ochranu zdravia obyvateľov. Naša župa mapuje potenciálne liahniská a v rámci prevencie ich bude aj monitorovať, keďže rýchlosť vývinu vajíčok a lariev je rôzna v rôznych ročných obdobiach a počasí. Získané údaje sú veľmi dôležité pre efektívne aplikovanie ekologických postrekov BTI a ich účinnosť. Cieľom je obmedzenie chemických postrekov a ich dopadu na zdravie ľudí a biodiverzitu.

Monitoring liahnísk.

Pred samotnou aplikáciou  Bti je  potrebný  pravidelný  monitoring  liahnísk  odborníkmi a dobrovoľníkmi. V roku 2020 sme o. i. zaobstarali unikátnu mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje pravidelné monitorovanie liahnísk komárov a optimálne načasovanie aplikácie biologického výrobku. Aplikácia zároveň mapuje, spresňuje a zobrazuje nové potenciálne liahniská komárov, keďže tieto sa v čase a priestore dynamicky menia. Komárie liahniská sa nachádzajú vždy v stojatých alebo veľmi pomaly tečúcich vodách kde sa nedostanú ryby, alebo vodné živočíchy živiace sa larvami. Kalamitné druhy komárov sa množia v občasných stojatých vodách. Takéto podmienky majú často aj v obci, záhradách a pri domoch. Situáciu výrazne zhoršujú napríklad záplavy.

BTI verzus cypermetrín

Zásadným rizikom cypermetrínu je skutočnosť, že pôsobí aj na necieľové organizmy a teda pri postrekoch zabíja aj ostatné druhy hmyzu – vysoko toxický je napr. pre včely alebo vážky. Vo vode je extrémne toxický pre ryby a vodné bezstavovce. Cypermetrín môže mať veľmi negatívny vplyv aj na zdravie človeka. Jedná sa o potenciálny endokrinný disruptor narúšajúci hormonálnu sústavu človeka a je potenciálny karcinogénom. 

U našich rakúskych susedov sa na boj s komárími kalamitami využivajú ekologické postupy, ktoré sú nielen účinnejšie, ale aj s minimálnym dopadom na životné prostredie a zdravie človeka. Cieľom biologických metód regulácie komárov je znižovanie množstva liahnucich sa komárov priamo v liahniskách. Medzi takéto spôsoby radíme aj aplikáciu  larvicídnych  prípravkov,  predovšetkým  na  báze Bacilus thuringiensis israelensis (Bti).

Jeho výhody sú:

1.  Látka pôsobí zhubne na larvy komárov, teda  komáre sa nestihnú vyliahnuť a naklásť vajíčka pre ďalšie generácie.

2.  Vyskytuje sa prirodzene v prírode a odbúrava do 24 hodín,  t. j. po aplikácii nezostávajú toxické rezídua (zvyšky).

3.  Pôsobí iba na larvy komárov a je úplne neškodný pre iné organizmy aj človeka. Môže sa používať aj v rezervoároch pitnej vody a bez rizika aj letecky.

4.  Riziko rezistencie  je oveľa nižšie v porovnaní s konvenčnými insekticídmi, a nehrozí, že si komáre na BTI postreky „zvyknú“.

5.  Ľahko sa s ním manipuluje, a nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje, či ochranné prostriedky

6.  Vajíčko,  larva  a kukla komára potrebujú  na  svoj  vývin  vodné  prostredie,  táto podmienka ich vývoja sa využíva pri presne zacielenom aplikovaní ekologických postrekov BTI v zmapovaných liahniskách a tak sa dosahuje efektívna aplikácia BTI a výrazný účinok.

Takto môžete k redukcii komárov prispieť aj vy

Po daždi a vyššej teplote stačí jedna zabudnutá pneumatika v tráve, čierna skládka v obci, neošetrená studňa, či jazierko bez rýb v záhrade a celé Vaše okolie sa zamorí komármi. Preto nestačia iba postreky Bti vo verejnom priestore. Pre úspech zníženia kalamity potrebujeme vzájomnú spoluprácu obce s obyvateľmi. Pripravuje sa legislatíva ktorá umožní občanom používanie Bti na svojich pozemkoch tak ako to majú umožnené aj obyvatelia rakúskych obcí. Kým bude prijatá legislatíva je dôležité spolupracovať pri aplikácií Bti v záhradách s obcou a zamerať sa na prevenciu:

• Neskladovať nepotrebnú vodu v rôznych nádobách (vedrá, kvetináče, sudy), ktoré môžu otočiť hore dnom alebo prikryť tak, aby sa v nich neudržiavala voda.

• Čistiť odkvapy od upchatia lístím (v upchatých odkvapoch sa môžu liahnuť larvy komárov).

• Upravovať  vegetáciu  na  súkromných  a obecných  pozemkoch kosením  trávnikov.

•  Odstraňovať  plochy s ruderálnou  vegetáciou  (Vysoká  tráva, prebytočné  rastliny a kríky poskytujú vhodné prostredie na úkryt komárov pri odpočinku. Zároveň tu sú počas dňa chránené pred priamym slnkom, nakoľko ich telo je náchylné na vysušenie.)

•  Nasadiť ryby do záhradných jazierok.

•  Umiestniť búdky  pre  vtáky  a netopiere,  ktoré  sú  prirodzenými predátormi dospelých komárov.

•  Likvidovať druhy komárov, ktoré prezimovávajú v štádiu dospelcov v pivniciach a pod. 

•  Na miesta, kde sa množia komáre, aplikovať Bti (potrebné obstaranie obcou).

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE: tu