Človek v ohrození skoordinoval akčnú skupinu na pomoc rómskym komunitám

1689

Nezisková organizácia Človek v ohrození skoordinoval akčnú skupinu na pomoc marginalizovaným komunitám

Na efektívnu pomoc marginalizovaným rómskym komunitám a minimalizovanie rizika šírenia nového koronavírusu v ich prostredí vytvorila nezisková organizácia Človek v ohrození akčnú koordinačnú skupinu. „V priebehu 24 hodín sa rozšírila na vyše 220 členov – zástupcov neziskových organizácií, terénnych pracovníkov a pracovníčok, asistentov zdravia a mnohých ďalších,“ informoval koordinátor sociálnej integrácie v organizácii Človek v ohrození Peter Adam.

Iniciatíva prišla ako odpoveď na riziká, ktoré v prípade marginalizovaných komunít prináša realita, v ktorej jej členovia žijú. „V mnohých komunitách nemajú prístup k tečúcej pitnej vode, nieto ešte k dezinfekčným či ochranným prostriedkom. Niektorí obyvatelia majú neliečené chronické ochorenia a sťažený prístup k zdravotnej starostlivosti. To všetko ich spolu so zlými životnými podmienkami robí voči vírusu zraniteľnejšími,“ vysvetlil Adam.

Organizácia Človek v ohrození tiež zostavila dotazník, v ktorom zisťuje potreby jednotlivých lokalít. „Chceme pomáhať, kde sa dá, a keď aj nie priamo my, tak cez partnerské organizácie,“ vysvetlil Adam. Organizácia okrem toho komunikuje aj s hlavnými aktérmi v problematike vylúčených komunít, ako sú Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK), Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, Zdravé komunity a Európska komisia.

Podľa Adama by po nedeľňajšom (15. marca 2020) rokovaní ústredného krízového štábu, na ktorom splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) apeloval na urgentné potreby terénnych pracovníkov aj samotných komunít, mali obce a mestá uvoľniť prístup k pitnej vode v lokalitách, kde je teraz obmedzený, a zhruba 50 lokalít by malo dostať cisterny s tečúcou pitnou vodou. V prvej vlne zásobovania ochrannými rúškami by mali byť tiež terénni sociálni pracovníci.

Zdroj: TASR