Prehliadka veľkomoravského hradiska vo Svätom Jure

1561

Archeológovia skúmajú veľkomoravské centrum vo Svätom Jure

Malokarpatské múzeum v Pezinku už niekoľko rokov skúma výšinný hrad ležiaci v lese nad Svätým Jurom. Výstupom výskumu je prehliadka tohto veľkomoravského hradiska, na ktorej sa od archeológa a vedúceho výskumu Júliusa Vaváka dozviete množstvo zajímavých informácií o hradisku, jeho význame, nálezoch,.. Srdečne Vás pozývame na prehliadku hradiska, ktorá sa uskutoční 26. septembra o 14:00.

Malokarpatské múzeum v Pezinku skúma výšinný hrad, v súčasnosti ležiaci v lese nad Svätým Jurom. Ide o ďalší významný včasnostredoveký hrad v oblasti, pričom južnejšie, na Dunaji ležiace hrady v Devíne a v Bratislave poznáme dokonca z franských písomných prameňov z 9. a 10. storočia.

V nedávnej minulosti na seba nálezisko upozornilo na Veľkej Morave ojedinelým nálezom arabskej  mince z územia Abbásovskej ríše. Nález mince spolu s inými predmetmi potvrdili na hrade prítomnosť špičkovej klenotníckej dielne, jedinej svojho druhu na území Slovenska, ktorá vyrábala šperk a iné ozdobné predmety tzv. veligradského typu, za použitia techník granulácie a filigránu, doplnené sklenými vložkami. Kovové závesky na náhrdelníkoch dopĺňali sklenými korálikmi. Zdá sa, že spracovanie skla bolo ďalšou náplňou práce tunajších remeselníkov. Osobitnými nálezmi v tomto smere sú v priestore dielne objavené početné nálezy historických skiel z okennej vitráže, ktorej prekvapivý výskyt je na lokalite predmetom pokračovania analýz, za účelom spresnenia ich datovania v rámci stredoveku. Okrem nálezov spojených s činnosťou klenotníka (tégliky, súčasti šperku, odpad kovov a pod.) a nálezoch úžitkovej keramiky sú z dielne poslednými nálezmi aj zlomky krúžkového brnenia a iné drobné artefakty. Súčasti krúžkovej košele sa aktuálne našli aj v chladiacej jame na potraviny s početnými črepmi nádob, viazaním ostrohy a inými nálezmi. Popri výskume dielne a chladiacej jamy prebieha na hradisku aj výskum opevnenia. Súčasťou výskumu je aj odber a analyzovanie vzoriek zeminy primárne za účelom získania zvyškov rastlín, odhaľujúcich nielen stravu obyvateľov, ale aj podobu okolitej krajiny. Výskum sa realizuje v kontexte poznania iných, súvekých opevnení v Malých Karpatoch, plniacich rôzne funkcie, tie najvýznamnejšie ležali na medzinárodnej obchodnej ceste na Dunaji (Bratislavský a Devínsky hrad), v jej blízkosti ležal aj veľkomoravský hrad vo Svätom Jure, kontrolujúci obchodnú komunikáciu smerujúcu na Záhorie a na Moravu, ale aj ďalšiu cestu, spájajúcu juh so severom – vetvu tzv. jantárovej cesty. Výskum klenotníckej dielne a prítomnosť  iných nálezov naznačujú nepriamo zastúpenie významnej veľkomoravskej elity, bezprostrednej prepojenej s vládcami Veľkej Moravy, pre ktorú pracovali špičkoví remeselníci.

Miesto stretnutia: turistická tabuľa pri Hradisku Neštich vo Svätom Jure

Súradnice: 48°16’01.3″N 17°11’30.1″E

Súčasťou výskumného projektu bude medzi iným komentovaná prehliadka náleziska pre verejnosť a neskôr osadenie informačnej tabule. V roku 2019 bola o nálezisku vydaná prvá publikácia Pevnosť v Malých Karpatoch, podporená dotáciou Fondu na podporu umenia.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Výskum podporila i dotačná schéma Bratislavského samosprávneho kraja.

Informácia pre médiá:

Text a jeho pasáže je možné publikovať len za použitia informácie o poskytnutej finančnej podpore!

Kontakt:  PhDr. Július  Vavák, PhD.

                 Vedúci výskumu

                +421 911 404 023

                 julius.vavak@muzeumpezinok.sk