Press trip: Dunajské ostrovy Slovensko

954

Objavte Malý Dunaj a okolie!

BSK ako vedúci partner projektu DANUBE BIKE&BOAT, SKHU/1601/1.1/014 financovaného Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU zorganizoval v dňoch 24. – 25.9. 2019 2-dňový press trip pre novinárov, čím úspešne zrealizoval ďalšiu z povinných aktivít projektu.

Trasa press tripu, v rámci ktorého sme navštívili aj Trnavský samosprávny kraj začínala a končila v Bratislave a viedla cez nasledovné mestá a obce: Vojka – Šamorín – Eliášovce – Jelka – Tomášikovo – Jahodná.

Cieľom press tripu bolo predstaviť novinárom počas dvoch dní destináciu Dunajské ostrovy s jej hlavnými bodmi záujmu, najvýznamnejšími atraktivitami, zaujímavými miestami a skrytými zákutiami, ktoré vytvárajú samotnú identitu Dunajských ostrovov. Nosnou časťou programu každého dňa boli športové aktivity ako splav alebo prehliadky zamerané na spoznávanie destinácie.

Absolvovali sme prehliadku vodného mlyna v Jelke, zrekonštruovaného v rámci projektu Danube Bike & Boat, vyskúšali sme si pohodový splav na 2-miestnych kánojkách na jednom z najkrajších úsekov Malého Dunaja, od Eliášoviec až po Jelku. Počas splavu sme mali možnosť relaxovať  a pozorovať faunu a flóru typickú pre toto územie. Popri tom sme ulovili aj množstvo zaujímavých záberov.

Takisto sme si vyskúšali splav na Dunajských ramenách okolo Vojky – územie nás prekvapilo spleťou tajomných zákutí a dobrodružných úsekov. Opätovne sme mali možnosť pozorovať, fotografovať a natáčať typickú faunu a flóru a relaxovať uprostred nedotknutej divokej nádhernej prírody lužných lesov.

Večer sme absolvovali prehliadku top športového areálu na Slovensku – X-Bionic Sphere, kde sme boli oboznámení so všetkými rozamnitými funkciami, ktoré tento areál plní.

Ďalší deň nasledoval zase iný splav, ale taktiež na Malom Dunaji – splav na motorových pltiach z Tomášikova do Jahodnej. Zároveň sme mali možnosť absolvovať prehliadku aj Tomášikovského vodného mlyna.

Študijná cesta pre novinárov bola praktická a inšpiratívna zároveň. Získané poznatky budú môcť byť aplikované pri propagácii a rozvoji turistickej cezhraničnej destinácie Dunajské ostrovy, hlavného cieľa projektu DANUBE BIKE&BOAT.