Prihlasovanie dobrovoľníkov na telefonickú linku a do laboratórií

5237

Zdieľame súrnu požiadavku z webovej stránky Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

1. Prihlasovanie dobrovoľníkov z odboru verejné zdravotníctvo na telefónnu linku pomoci COVID-19

Vážení študenti, vzhľadom k situácii mobilizuje Úrad hlavného hygienika ľudí so zdravotníckym a verejno-zdravotníckym vzdelaním. Momentálne vyvstala potreba ďalších telefonických liniek zabezpečujúcich poučenie ľudí s príznakmi podozrivými z ochorenia COVID-19 vyvolaných novým koronavírusom.

Ak máte chuť pomôcť verejnosti, prihlásiť sa môžete tu: https://www.seu.sk/prihlasovanie-dobrovolnikov/

2. Prihlasovanie dobrovoľníkov z odboru laboratórne vyšetrovacie metódy do mobilných alebo iných laboratórií

Vážení študenti a absolventi odboru laboratórne vyšetrovacie metódy, zhľadom k súčasnej situácii mobilizuje Úrad hlavného hygienika ľudí s Vašim vzdelaním na výpomoc pri diagnostikovaní coronavírusu COVID-19 v mobilných laboratóriách.

Ak máte chuť pomôcť verejnosti, prihlásiť sa môžete tu: https://www.seu.sk/prihlasovanie-dobrovolnikov-mobilne-laboratoria/