Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia sa zúčastnil na podujatí Agrokomplex 2022 v Nitre

725

V dňoch 18.8. až 21.8. sa v Nitre uskutočnil 47. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex. Počas týchto dní boli brány Agrokomplexu otvorené pre verejnosť, ktorá si mohla prezrieť hospodárske zvieratá, najnovšie modely poľnohospodárskej techniky, výstavu poľovníctva a prírody a mnoho ďalších zaujímavostí.

Súčasťou podujatia bol moderovaný sprievodný program pre odbornú i laickú verejnosť a takisto ochutnávka slovenských potravín. V neposlednom rade návštevníci Agrokomplexu mohli zavítať aj do stánku, ktorý bol venovaný kvalite ovzdušia v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, v spolupráci s Cechom kachliarov.

V rámci podujatia boli realizované osvetové aktivity, ako napríklad dôležitosť správneho vykurovania a jeho vplyv na kvalitu ovzdušia, správne zakladanie ohňa v peci, meranie vlhkosti a metódy sušenia dreva, správna obsluha kachlí a predlžovanie životnosti vykurovacieho zariadenia. Zároveň bolo návštevníkom vysvetľované, čo sa deje pri horení, aké znečisťujúce látky sa uvoľňujú do ovzdušia pri nesprávnom vykurovaní a ako nepriaznivo vplývajú na fyzické a psychické zdravie obyvateľov.

Na podujatí Agrokomplex 2022 bola veľká účasť. Počas 4 dní navštívilo výstavisko viac ako 80 000 ľudí a pri stánku sa každú chvíľu niekto zastavil. Manažéri kvality ovzdušia ochotne radili návštevníkom a pri odchode im odovzdali propagačné materiály, ako napríklad brožúru o správnom vykurovaní alebo leták o znečisťujúcich látkach a ich vplyve na zdravie. Táto osvetová aktivita pomohla viacerým ľuďom, pretože odchádzali obohatení o nové informácie.

Zdroj: ts

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE: tu