Projekt “Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a člne” úspešne pokračuje

1608

Projekt “Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a člne” (Discover the Small and Moson Danube by bike and boat resp. DANUBE BIKE&BOAT) spolufinancovaný Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU v rámci prioritnej osi 1 – Príroda a kultúra vstúpil do druhého roku svojej implementácie.

Na úvod sezóny plnej projektových aktivít a podujatí zrealizoval Bratislavský samosprávny kraj ako vedúci partner projektu cezhraničný workshop, kde sa zúčastnili nielen projektoví partneri, organizácie cestovného ruchu pôsobiace v území, ale v neposlednom rade aj poskytovatelia splavov na Malom Dunaji, ktorých zapojenie do projektových aktivít je žiadané a esenciálne pre ďalší rozvoj trvalo udržateľnej destinácie Dunajské ostrovy a jej spoločný manažment. Jednou z tém workshopu bolo predstavenie webu Danube Islands, ktorý je v štádiu kreovania a postupom času prinesie komplexné informácie o splavoch, cykloturistike, ubytovaní, gastronómii a ďalších doplnkových službách v celej destinácii. Tieto informácie však domácim a zahraničným turistom už prinášajú printové materiály v štyroch jazykových mutáciách, konkrétne dva typy brožúrok a cyklomapa, prezentujúce celú cezhraničnú destináciu, ktoré tiež vznikli v rámci projektu.

Tomášikovo
Jahodná

Na tohtoročnú sezónu je naplánované veľké množstvo podujatí, či už sú organizátormi partneri projektu alebo jednotlivé občianske združenia aktívne v území. Cieľom je organizovať podujatia spojené s tematikou splavu a cykloturistiky pod zastrešujúcim názvom Greenweeks. Bratislavský samosprávny kraj je organizátorom jedného takéhoto Greenweeku, ktorý je naplánovaný na sobotu 8.6. 2019 v MČ Vrakuňa pri Malom Dunaji. Ďalším takýmto podujatím, kde je Bratislavský samosprávny kraj partnerom, je Malodunajský vodácky maratón organizovaný občianskym združením Klub Malý Dunaj, ktoré sa uskutoční 4. mája 2019 na trase Nová Dedinka – Jelka, vodný mlyn. Začiatkom júna nás čaká okrem iného podujatie Apponyiho Juniáles, ktorého realizáciu Bratislavský samosprávny kraj podporil a v neposlednom rade je to aktuálne štvrtý ročník podujatia Slnovrat na Dunaji, ktoré trvá od 1. júna do 30. júna 2019 a zahŕňa všetko, čokoľvek súvisí s Dunajom a životom na ňom. 

Najbližšie, t.j. prvú májovú sobotu, nás čaká Malodunajský vodácky maratón, takže všetci milovníci súťaženia na vode, pre viac informácií a predovšetkým pre registráciu na podujatie, kliknite sem: https://klubmalydunaj.sk/maraton

Príloha: Malodunajský maratón_2019

Tento projekt je spolufinancovaný Programom spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko.