Prvú slovenskú čerpaciu stanicu v Novom Meste zaradia do zoznamu pamätihodností mestskej časti

1214

Na Zastupiteľstve mestskej časti Nové Mesto poslanci Branislav Filipovič, Libor Gašpierik a Tomáš Korček, predložili návrh na uchovanie objektu prvej slovenskej čerpacej stanice do zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Miestne Zastupiteľstvo tento návrh podporilo a schválilo. 

Najstaršia benzínová čerpacia stanica na Slovensku, sa nachádza v areáli zberných surovín „Palkov – kovošrot“ na Račianskej ulici č. 34. V tesnom susedstve sa nachádza mimoriadnosť, označovník – vzdialenosti od Michalskej brány. 

Zdroj: Bratislava-Nové Mesto na starých fotografiách