Račianski dobrovoľní hasiči si prevzali nové požiarne auto

939

Do arzenálu techniky DHZO Rača pribudlo druhé hasičské auto. Račianski dobrovoľníci ho prevzali od plukovníka Mariána Bugára, veliteľa Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta: „Som nesmierne rád, že toto auto ide do Rače, kde som ako mladý dobrovoľný hasič veľmi rád chodil na súťaže. Želám vám, čo najmenej zásahov, lebo toto vozidlo sa dá využiť aj na príjemnejšie veci, napríklad na výcvik.“ Hasičskú cisternovú automobilovú striekačku IVECO CAS 15 ministerstvo vnútra zapožičalo mestskej časti Rača do bezplatného užívania na zabezpečenie plnenia úloh obce na úseku ochrany pred požiarmi a iných mimoriadnych udalostí, ako aj na účely vykonávania odbornej prípravy a výcviku členov dobrovoľného hasičského zboru obce vrátane súťaží v hasičskom športe.

Veliteľka DHZO Rača Daniela Olenočinová sa po prevzatí kľúčov pred nastúpeným zborom dobrovoľníkov poďakovala všetkým prítomným vrátane hasičov z Trnavy, ktorí ich prišli podporiť.

Automobil pre 6-člennú posádku je klimatizovaný, plne vybavený modernou technikou, súčasťou výbavy je tiež vozidlová rádiostanica, ručné rádiostanice, najrôznejšie hasiace aj vyprosťovacie technické prostriedky, ktoré hasičom pomôžu aj pri náročnejších situáciách v rámci výjazdov.

Podobne ako pán plukovník, verím, že auto sa bude využívať skôr na výuku než zásahy. Som rád, že ministerstvo nám vozidlo poskytlo do dlhodobej výpožičky a že je to ďalší dielik do výbavy, ktorú sa postupne snažíme skladať,“ pripojil sa starosta Rače Michal Drotován.

Zdroj: MČ Rača