Rekonštrukcia závlahového systému a osvetlenia v areáli futbalového štadióna v obci Viničné

736

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Rekonštrukcia závlahového systému a osvetlenia v areáli futbalového štadióna v obci Viničné.

V rámci rekonštrukcie závlahového systému boli vymenené všetky ventily. Nakoľko osvetlenie ihriska bolo zastaralé a čiastočne nefunkčné a vyžadovalo si viac finančných prostriedkov, či už na údržbu alebo aj na chod. Namiesto starých pribudli nové stožiare a LED svietidlá v počte 24 kusov. Okrem futbalu, bude štadión slúžiť aj na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných obcou, organizovanie memoriálov vo futbale a iné akcie. Pre obec je veľkým prínosom aj využívanie spevnených plôch na parkovanie pri areáli štadióna.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Obec: Viničné

Okres: Pezinok

Celkové výdavky projektu: 25 200 €