Župa rekonštruuje cesty novou technológiou. Využíva sa pri nej recyklovaný materiál

2136

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) rozbehol rekonštrukcie ďalších úsekov regionálnych ciest. Využíva pri nich dosiaľ málo využívanú recykláciu za studena na mieste.

Ide o nízkoodpadovú technológiu, ktorá znižuje množstvo vstupných surovín. Založená je na druhotnom využití materiálov už zabudovaných v konštrukcii vozovky. Používa sa tam, kde je únosnosť vozovky vyčerpaná a poškodenie vozovky je v takom rozsahu, že je potrebné revitalizovať okrem krytu aj podkladné vrstvy. Ide najmä o výskyt sieťových trhlín, rozpad vozovky či plošné deformácie, a to najmä v stopách vozidiel alebo na okraji.

Celková hrúbka novej konštrukcie vozovky predstavuje 30 cm, z toho 20 cm tvorí zrecyklovaná vrstva a 10 cm nové asfaltobetónové vrstvy. V maximálnej miere sa využívajú jestvujúce materiály. Vyfrézovaný materiál sa použije na tvorbu nových nespevnených krajníc.

Pri tejto technológii je nevyhnutná aj tzv. technologická prestávka, počas ktorej môžu mať vodiči 7 dní pocit, že sa na ceste nič nedeje. Počas tejto fázy prebieha proces štiepenia a zrenia zabudovaných materiálov.

Ako prebiehajú stavebné práce?

 1. Osadenie dočasného dopravného značenia v uvedenom úseku.
 2. Odfrézovanie pôvodného poškodeného asfaltobetónového krytu vozovky v hrúbke 5 cm v plnom profile.
 3. Rozpojenie pôvodnej konštrukcie asfaltobetónovej vozovky v hrúbke 20 cm v polovičnom profile.
 4. Proces recyklácie za studena mieste s pridaním kombinovaného spojiva (cement + vápno + asfaltová emulzia) s premiešaním na 20 cm v polovičnom profile.
 5. Reprofilácia smerového a výškového vedenia trasy komunikácie na zrecyklovanej konštrukčnej vrstve vozovky v polovičnom profile.
 6. Zhutnenie zrecyklovanej konštrukčnej vrstvy vozovky v polovičnom profile.
 7. Konsolidovanie zrecyklovanej konštrukčnej vrstvy vozovky (TECHNOLOGICKÁ PRESTÁVKA – 7 dní, prebiehajúci proces štiepenia a zrenia zabudovaných materiálov) – vylúčená akákoľvek doprava v polovičnom profile.
 8. Odstraňovanie nevyhovujúcich nespevnených krajníc.
 9. Reprofilovanie a vytváranie odvodňovacích cestných priekop.
 10. Realizácia nových asfaltobetónových vrstiev vozovky v hrúbke 10 cm s použitím modifikovaných (odolnejších) asfaltov.
 11. Realizácia nových nespevnených krajníc vozovky.
 12. Realizácia nového štrukturálneho (3D) vodorovného dopravného značenia.
 13. Realizácia nových cestných smerových stĺpikov.

V súčasnosti prebieha recyklácia za studena na týchto úsekoch:

 • Pernek – Kuchyňa
 • Kuchyňa – Rohožník
 • Slovenský Grob – Viničné
 • Budmerice – Štefanová
 • Tomášov – Janíky
 • Dunajská Lužná – Miloslavov