Revitalizácia ihriska v Rači na Tbiliskej

1263

Mestská časť Bratislava-Rača pripravuje kompletnú revitalizáciu ihriska na Tbiliskej na moderný športovo-oddychový verejný priestor pre všetky vekové kategórie. Súčasťou bude nová zeleň, lavičky, streetballový kôš, tzv. urban a skejt prvky.

Bratislava dlhodobo trpela na nedostatok možností pre skateboarding, čo viedlo priaznivcov tohto športu k využívaniu iných plôch. Najznámejšie sú priestory pred Domom odborov Istropolis, kde skateboardisti využívajú mohutné schodiská a zhromažďovacie plochy, ktoré boli pôvodne určené pre delegátov komunistických zjazdov. O nových priestoroch sa hovorí aj v prípade Novej Cvernovky, neďalekého projektu Guthaus parčíkom pri Molecovej v Karlovej Vsi alebo s plochou pod Mostom SNP na petržalskej strane, ktorá bude priamo napojená na Sad Janka Kráľa.

Pre tento projekt získali dotáciu od Úradu vlády SR vo výške 100 000 €. Aktuálne sa pripravujú podklady pre stavebné konanie.

Zdroj: Rača