Rusovce hľadajú svoju Osobnosť. Pomôžte vybrať výnimočných ľudí

749

Ak ste z Rusoviec a poznáte človeka, ktorý robí mestskej časti dobré meno, zaslúžil sa o jej rozvoj alebo pomáha jej obyvateľom, nominujte ho.

Nominovať svojho favorita môžu do 30. júna 2021 neziskové organizácie a verejné inštitúcie, ktoré majú sídlo v mestskej časti Rusovce, ale aj samotní obyvatelia mestskej časti Rusovce v troch kategóriách: žena, muž, dieťa do 15 rokov.

„Prosíme vás o zaslanie vašich písomných návrhov, ktoré budú obsahovať meno a priezvisko predkladateľa, jeho kontaktné údaje ako telefón, e-mail, meno a priezvisko navrhovanej osobnosti, jej adresu, spolu s telefonickým a e-mailovým kontaktom a krátku charakteristiku navrhovanej osobnosti, v čom vidí navrhovateľ jej osobitný prínos k rozvoju mestskej časti alebo akým spôsobom šíri dobré meno Rusoviec doma či v zahraničí,“ píše mestská časť na sociálnej sieti.

Ocenenie môže byť za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti, ako aj za činnosť, ktorou sa významným spôsobom nominovaná osobnosť pričinila o kultúrny rozvoj mestskej časti Rusovce alebo za činnosť pri záchrane ľudských životov.

Návrhy je možné zasielať v písomnej forme poštou na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava, doručiť osobne do podateľne miestneho úradu, alebo poslať elektronicky na e-mailovú adresu sekretariat@bratislava-rusovce.sk.

Následne zo všetkých návrhov vyberú členovia komisie pre školstvo, sociálne a zdravotné veci a komisie pre kultúru a šport jedného nominovaného v každej kategórii, ktorého navrhnú starostke mestskej časti na ocenenie. Vyvrcholením bude slávnostné udelenie ocenenia v rámci kultúrneho podujatia Rusovské hody, ktoré je každoročne oslavou patrónky obce – Márie Magdalény.

Nominačný formulár si môžete stiahnuť tu: https://www.bratislava-rusovce.sk/osobnost-rusoviec alebo si ho vyzdvihnúť vo vestibule miestneho úradu na Vývojovej 8.

Zdroj: Rusovce