Základné a materské školy v Senci sú otvorené

1815
Zdroj: Senec

Prvý jún, deň detí, sa stal pre množstvo detí v materských a v základných školách prvým školským dňom po uvoľnení opatrení Vlády Slovenskej republiky.

Senecké školy by veľmi rady otvorili svoje brány všetkým žiakom, splnenie opatrení však nie je jednoduché a to najmä na väčších školách. 

Ako to vyzerá v číslach a faktoch? 

MŠ Fándlyho mohla vyhovieť všetkým záujemcom o návrat do školy. Všetkých 61 detí 1. júna aj nastúpilo. ZŠ Kysucká nevyhovela len rodičom, ktorí sú na PN alebo rodičovskej dovolenke. Z 86 detí, ktoré sa tešili do školy, nastúpilo teda 83. ZŠ s VJM A.M. Szencziho umožnila všetkým záujemcom, aby nastúpili do školy, 9 rodín sa však napokon rozhodlo, že ich deti do školy predsa len nenastúpia. MŠ Košická mohla prijať 55 zo 71 prihlásených detí. Prísne opatrenia, ktoré škôlka musela splniť, neumožnili prijať viac detí.

MŠ Slnečné jazerá prijali z 54 záujemcov o nástup do škôlky 45 detí. Nevyhoveli len tým, ktorí sú aktuálne PN alebo na materskej dovolenke. Rodičia troch ďalších detí prehodnotili nástup svojich detí a nechali ich doma. Do škôlky tak nastúpilo 42 detí. MŠ Kollárova nevyhovela len tým rodičom, ktorí sú PN alebo na materskej dovolenke. Rodičia 17 ďalších detí prehodnotili nástup svojich detí a nechali ich doma. Do škôlky teda nastúpilo 109 detí.

MŠ s VJM A.M. Szencziho neprijala len deti rodičov, ktorí sú na PN alebo rodičovskej dovolenke. Nastúpilo 26 detí. MŠ Kysucká mohla prijať deti len do prístavby, inak by nebolo možné zabezpečiť ich stravovanie – v jedálni SOŠ automobilovej a podnikania sa stravujú aj žiaci ZŠ Kysucká a Súkromnej ZŠ. ZŠ Mlynská bola limitovaná najmä možnosťami stravovania. Z 350 detí, ktorých rodičia prejavili záujem nastúpiť do školy, mohla škola prijať len 180. Ďalších 15 detí do školy 1. 6. napokon z vlastného rozhodnutia nenastúpilo.

ZŠ Tajovského je najväčšou školou a preto mala najväčší problém s organizáciou vyučovania. Limitom boli možnosti stravovania, ale aj vyšší počet pedagogických zamestnancov v rizikovej skupine. Zo 400 prihlásených umožnila škola nastúpiť len 150 deťom. 31 detí bez udania dôvodu napokon nenastúpilo. Ich miesta budú obratom obsadené ďalšími záujemcami. 

Niektorí rodičia po prvom školskom dni oznámili, že zvažujú naďalej nechať svoje deti doma, pretože sa im nepáčia prísne opatrenia, ktoré by mali dodržiavať.

Riaditelia škôl a vedenie mesta sa zhodli na tom, že splniť všetky prísne opatrenia pre otvorenie škôl je veľmi náročné. Po ťažkých rozhodnutiach a prepočtoch, koľkým deťom sa školy dokážu v júni vo svojich priestoroch venovať, nasleduje samotný výučbový proces, pri ktorom sa vyučujúci musia okrem všetkých svojich povinností vysporiadať aj s dodržiavaním všetkých protiepidemiologických opatrení.