Spleť: Autorská inscenácia o (kyber)šikane a duševnom zdraví

622
Spleť: Autorská inscenácia o (kyber)šikane a duševnom zdraví
Spleť: Autorská inscenácia o (kyber)šikane a duševnom zdraví

Príbeh o mladých ľuďoch z generácie Z, ktorá patrí medzi tie najosamelejšie generácie na svete.

Veronika je mladá, adoptovaná Rómka. Bojí sa s niekým naživo zblížiť, a tak väčšinou komunikuje len virtuálne. Pre svoj pôvod, výzor a originálne názory je vystavená kyberšikane. V reakcii na svoju inakosť a samotu si na sociálnych sieťach vytvorí virtuálny profil Bianky, svojho krajšieho a odvážnejšieho alter ega. Po medializácii prípadu šikany v Miloslavove zisťuje, že sa jej život podobá životu obete zo správ. Dokáže sa z toho všetkého vymaniť a začať nanovo?

Predstavenie Spleť sa odohrá v pondelok 22. januára o 9.00 a 11.30 h v Dome kultúry Zrkadlový háj v Petržalke. Po predstavení sa uskutoční diskusia s tvorcami a IP-čkom, kde diváci a diváčky môžu anonymne klásť otázky prostredníctvom aplikácie Slido.

Profesionálne neštátne divadlo, ktoré sa venuje najmä divadelnej tvorbe pre deti a mladých divákov a diváčky. Má najväčší repertoár divadelných inscenácií a rozprávok v anglicko-slovenskom jazyku na Slovensku. V minulých sezónach úspešne odohralo niekoľko tisíc predstavení po celom Slovensku.

Pomoc exisTUJE.

Tvorcovia – autor textu a režisér Ján Šimko a dramaturgička Zuzana Palenčíková spolupracovali pri naštudovaní inscenácie s občianskym združením IPčko, profesionálnou organizáciou, ktorá sa venuje mladým ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitých, často až krízových životných situáciách:

„Spleť sme naštudovali preto, lebo nechceme zatvárať oči pred problémami, ktoré dnes mladých ľudí trápia. Chceme ich divadlom inšpirovať a podporovať v tom, aby sa nevzdávali seba, svojej inakosti a jedinečnosti. Aj keď je to niekedy veľmi ťažké, lebo sa cítia iní, osamotení, zranení, zúfalí, nepochopení a častokrát na hranici života a smrti, chceme, aby vedeli, že blízkosť a pomoc exisTUJE.“

Po každom predstavení sa uskutoční diskusia s tvorcami a odborníkmi z IPčka o témach inscenácie aj nástrojoch v online a offline priestore, ktoré môžu mladým ľuďom pomôcť nájsť cestu von. Na diskusii môžu diváčky a diváci klásť anonymné otázky prostredníctvom aplikácie SLIDO.

V inscenácii sú citované autentické materiály a príbehy, ktoré sa skutočne stali. Zobrazené kruté slová v čete niekto niekomu naozaj napísal. Na scéne sa striedajú činoherne odohrané scény s videodokrútkami, vstupmi z chatu a virtuálneho prostredia. Na príbehoch z dneška tvorcovia približujú aj jednu z najznámejších šikanovaných postáv v dejinách slovenskej drámy – Kuba od Jozefa Hollého.

„Predstavenie SPLEŤ prináša na divadelné dosky príbeh o mladých ľuďoch, témach a situáciách z ich životov, ale najmä o možnostiach pomoci, ktorá je dostupná, keď prežívajú v živote náročné chvíle. Nie je však iba o mladých a pre mladých. Dospelým ponúka možnosť nazrieť do ich sveta, lepšieho ho vidieť a pochopiť. Dôležitou súčasťou divadelného predstavenia je diskusia s možnosťou anonymného kladenia otázok, čím sa pre mladých ľudí vytvára bezpečný priestor na zdieľanie. Prepojenie umenia, mladých ľudí, psychológie a diskusie do jedného konceptu považujeme za nesmierne dôležité, užitočné a vysielame tým k mladým ľuďom signál, že na nich záleží, že nám ich príbehy nie sú ľahostajné a nie sú na to všetko osamote. Sme vďační, že IPčko sa mohlo stať súčasťou tohto predstavenia, ktoré prichádza za mladými ľuďmi a ukazuje im možnosti na riešenie a zvládanie náročných situácií, s ktorými sa v živote stretávajú alebo môžu stretnúť.“ Povedali o predstavení Zuzana Juráneková a Marek Madro – IPčko, o. z.

Bratislavský kraj spolupracuje s o.z. Ipčko na projekte JE OK, AK NIE SI OK. Prečítajte si článok napríklad o tom ako je dôležité vytvoriť si pekný vzťah so sebou samým: Nauč sa mať rád sám seba.