Staré Mesto bude mať park Antona Srholca

901

V Starom Meste by mal pribudnúť Park Antona Srholca. Toto pomenovanie by mohol dostať verejný priestor na Radlinského ulici pred Finančným riaditeľstvom ohraničený ulicou Vazovovou z jednej strany a kostolom Blumentál z druhej strany.

Návrh na februárovom miestnom zastupiteľstve jednomyseľne schválili staromestskí poslanci, odobriť ho ešte musí bratislavské mestské zastupiteľstvo. Návrh je spoločnou iniciatívou Komisie pre kultúru, médiá a ochranu dedičstva MsZ Bratislava-Starého Mesto a Nadácie Antona Srholca – António.

„Antona Srholca máme vo veľkej úcte, aj vďaka jeho statočnosti a otvorenosti sa farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Blumentál) stal v období totality jedným z azylov slobodne zmýšľajúcich ľudí. Som rada, že mu takto môžeme vzdať úctu,“ uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Výber lokality nie je náhodný, Anton Srholec bol s ňou úzko previazaný. Keď ho prepustili z väzenia, kde bol niekoľko rokov za svoju činnosť, bol kostolníkom v Blumentálskom kostole, v ktorom neskôr pôsobil aj ako kňaz. Návrh musí ešte schváliť bratislavské mestské zastupiteľstvo, ktoré má podľa zákona o hlavnom meste vyhradené určovať názvy ulíc a iných verejných priestranstiev.

Návrh prešiel aj s pozmeňovacím návrhom poslancov Staromestského klubu, ktorí hlavné mesto požiadali, aby pri plánovanej revitalizácii parku zohľadnilo osud tohto kňaza i politického väzňa, aby išlo o dôstojné miesto a spomienku naňho. Reagovali tak na medializované vizualizácie budúcej podoby parku a zamýšľanej zmeny jeho funkcie. Poslanci zároveň odporučili hlavnému mestu zakomponovať do parku výtvarno-sochárske dielo súvisiace s osobnosťou A. Srholca.

Zdroj: Staré Mesto-srdce Bratislavy