Staré Mesto chce znížiť poplatok za školské obedy o osem eur

660

Rodičia školákov na základných školách v bratislavskom Starom Meste by mohli od októbra za obedy platiť menej. Mestská časť chce totiž znížiť mesačný poplatok za réžiu v školských jedálňach zo súčasných 20 na 12 eur. Chce tak pomôcť rodičom, ktorých sa týka zrušenie tzv. obedov zadarmo. Návrh ešte musia odsúhlasiť miestni poslanci.

S účinnosťou od 1. augusta zrušila vláda plošné „obedy zadarmo“, príspevok na stravu v školských jedálňach je poskytovaný iba rodinám vo veľmi zlej sociálnej a finančnej situácii. „Uvedomujeme si, že pre významne väčšiu časť rodičov to znamená neprimerane vysokú finančnú záťaž. Na základe viacerých podnetov sme prehodnotili výšku sumy a navrhujeme jej zníženie o 40 percent,“ skonštatovala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

V roku 2019, po zavedení tzv. obedov zadarmo, kedy výdavky na školskú stravu dotoval štát, bol na základných školách v Starom Meste príspevok na réžiu zvýšený z 50 centov na jedno euro. Dôvodom bol najmä predpokladaný nárast stravníkov. Zvýšenie poplatku pokrylo nárazové zvýšenie nákladov školských jedální pri zabezpečovaní stravy pre väčší počet detí. Finančnú situáciu sa podarilo stabilizovať.

Poplatok na réžiu školských jedální pokrýva náklady na nákup tanierov, príborov, hrncov, pohárov, teda základné vybavenia. Jeho výšku upravuje všeobecne záväzné nariadenie. Jeho navrhované nové znenie je zverejnené na webovej stránke mestskej časti. Verejnosť ho môže pripomienkovať osobne, písomne alebo elektronicky. Návrhom sa budú zaoberať poslanci na svojom septembrovom zasadnutí. Keď materiál zastupiteľstvo schváli, rodičia by mali platiť nižší poplatok od októbra.

Zdroj: TASR