Staré Mesto dostalo 200 respirátorov

878

Mestská časť Bratislava Staré Mesto dostala od Maltézskeho radu dvesto respirátorov. Tie sú určené pre pracovníkov Seniorcentra, pre zamestnancov mestskej časti a jej organizácií. Pre všetkých tých, ktorí vykonávajú činnosť zameranú na starostlivosť a pomoc seniorom.

Ide o respiračné tvárové masky triedy FFP2, ktoré ich nositeľov účinne ochránia pred prienikom vírusu do organizmu a znížia tak pravdepodobnosť nakazenia seniorov.

Maltézska pomoc Slovensko poskytuje neoceniteľné služby tým najzraniteľnejším. Tradičné zimné vydávanie teplej stravy bezdomovcom predĺžila aj na obdobie mimoriadnej situácie. Významne zvýšila kapacity na rozvoz stravy ohrozeným seniorom a poskytuje ochranné prostriedky ako rúška, dýchacie masky a dezinfekcie ľuďom v núdzi a tým, ktorí sa o nich starajú.

Zdroj: FB