Staré Mesto navrhuje kroky na záchranu budovy Majáka nádeje

971

Bratislavské Staré Mesto zriadi novú neziskovú organizáciu, ktorá by mala pomôcť zachrániť samospráve budovu bývalej organizácie Maják nádeje na Karpatskej ulici.

Organizácia by mala byť plne pod kontrolou mestskej časti, ktorá tým chce predísť prípadnému konkurzu budovy pri uspokojovaní pohľadávok veriteľov bývalej neziskovej organizácie, a tiež zabezpečiť zachovanie jej verejnoprospešného účelu. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci.

Maják nádeje je podľa starostky Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej symbolickou kauzou doby a toho, ako sa v minulosti pristupovalo k verejnému majetku a verejným financiám. „Majetok je stále ohrozený. Jeden a pol roka sme hľadali riešenie, aby samospráva neprišla o majetok. Myslím si, že tento plán by mohol byť schodný pre všetky strany,“ uviedla na tlačovej konferencii Aufrichtová s tým, že budova by mohla v budúcnosti slúžiť na sociálnu a humanitárnu pomoc.

Súčasťou schváleného spôsobu likvidácie je aj zadefinovanie predkupného práva pre hlavné mesto, keďže ide o majetok mesta v správe mestskej časti. Zadefinované bude rovnako ako v prípade Majáka nádeje, teda za sumu z roku založenia, čo je 3,32 eura. Súhlas s tým vyjadrilo minulý týždeň aj bratislavské mestské zastupiteľstvo.

Podmienky založenia novej neziskovej organizácie budú poslancom predložené na najbližšom rokovaní. Nasledovať bude podpis podkladov na založenie novej neziskovej organizácie, jej registrácia, rokovanie s veriteľmi, úhrada záväzkov Majáka nádeje v celkovej sume viac ako 192.000 eur i prevod likvidačného zostatku. Najväčšími veriteľmi sú Slovenská konsolidačná spoločnosť (pohľadávky postúpené z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny) a Slovenský plynárenský priemysel, ale je medzi nimi aj hlavné mesto, Bratislavský samosprávny kraj, Bratislavská vodárenská spoločnosť, Západoslovenská energetika, Sociálna poisťovňa či zdravotné poisťovne. Zriadiť novú neziskovú organizáciu plánuje mestská časť tento rok.

Staré mesto zároveň pripravuje podanie niekoľkých trestných oznámení na bývalého riaditeľa a štatutára organizácie Pavla R. pre porušenie viacerých všeobecne záväzných právnych predpisov pri výkone funkcie. Pripravuje tiež viaceré žaloby na náhradu škody v celkovej výške takmer 250.000 eur. Trestné oznámenia a žaloby zatiaľ samospráva špecifikovať nechce, týkať sa majú napríklad majetkovej trestnej činnosti.

„Bez vyjadrenia,“ napísal v SMS pre TASR Marek Para, advokát a obhajca Pavla R. v kauze falšovania zmeniek.

Nezisková organizácia Maják nádeje vznikla na pomoc týraným matkám s deťmi, obetiam domáceho násilia či ľuďom bez strechy nad hlavou. Konaním riaditeľa a štatutára organizácie však vznikol dlh vo výške 600.000 eur, mestská časť dlhodobo poukazuje na ďalšie neoprávnené výdavky a defraudáciu peňazí.

Neskôr bol vydaný príkaz na exekúciu a vyhlásená verejná dražba, ktorej niekoľko kôl bolo neúspešných, keďže sa do nich nikto neprihlásil. Krajský súd v Bratislave neskôr rozhodol, že mestská časť bude likvidátorom neziskovej organizácie, okresný súd rozhodol o zastavení exekúcie predmetnej budovy, ktorá tak zostala v majetku Majáka nádeje.

Nezisková organizácia je síce od leta 2016 zrušená, spoločnosť je však potrebné zákonne zlikvidovať. Zároveň je nutné vyriešiť dlhy voči veriteľom, keďže neboli uhradené niektoré služby, pokuty či prehraté súdne spory. V súvislosti s kauzou sú zároveň vedené dve trestné konania.

Zdroj: TASR