Staré Mesto plánuje riadne aprílové miestne zastupiteľstvo

908

Mestská časť Staré Mesto plánuje zorganizovať riadne aprílové miestne zastupiteľstvo. Rokovacia miestnosť bude pred zasadnutím vydezinfikovaná a poslanci budú rozsadení, aby boli dodržané väčšie rozstupy.

Komisie, ktoré predchádzajú samotnému zastupiteľstvu, prebiehajú formou videokonferencií cez aplikáciu, ktorú Staré Mesto používa počas súčasnej krízy.

Marcové zasadnutie zastupiteľstva bolo zrušené a materiály, ktoré mali byť pôvodne predložené v marci, sa presunuli na najbližšie zasadnutie. Prerokúvať sa budú napríklad zmeny všeobecných záväzných nariadení či spoločný zámer mestskej časti a Bratislavského samosprávneho kraja na vytvorenie Spojenej školy Vazovova, ktorá má vzniknúť zlúčením Základnej školy na Vazovovej ulici a Gymnázia J. Papánka.

Plánované je na utorok 28. apríla.