Staré Mesto pripravuje revitalizáciu jedálne základnej školy Milana Hodžu

1606

Mestská časť Staré Mesto plánuje revitalizáciu školskej jedálne základnej školy Milana Hodžu na Podjavorinskej ulici.

Hlavným cieľom je zlepšiť nevyhovujúce priestorové možnosti na ďalšie vzdelávanie formou prednášok, školení a konferencií s možnosťou cateringu. Naďalej bude slúžiť svojmu pôvodnému účelu, no zároveň v čase, keď sa v nej nebudú podávať obedy, bude môcť byť využívaná ako reprezentatívny priestor na organizovanie rozšíreného vzdelávania.

Projekt bol podaný v rámci dotačného programu Nadácie SPP v sume viac ako 52.063 eur. Nadácia by mala poskytnúť finančné prostriedky vo výške 35.000 eur, finančná spoluúčasť mestskej časti je vyše 17.000 eur.

Zdroj: Staré Mesto