Staré Mesto v spolupráci s BSK vynovilo telocvičňu na základnej škole Dubová. Čakala na to pätnásť rokov

2106

Telocvičňa na Základnej škole s materskou školou Dubová 1 opäť vonia novotou. Staré Mesto v spolupráci BSK zrenovovalo poničené steny, ale napríklad aj cvičebné náradie.

Plesne na stenách, ošúchané a zanedbané náradie, sotva viditeľné čiarové vymedzenie ihrísk. Takto vyzerala telocvičňa na Základnej škole s materskou školou Dubová 1 ešte začiatkom decembra. Dnes je situácia celkom iná. Telocvičná hala školy vonia novotou a opäť môže plnohodnotne slúžiť žiakom počas hodín telesnej výchovy, športových krúžkov a ďalších voľnočasových aktivít. A čo je najdôležitejšie – opäť sa stala bezpečným miestom pre šport.

Školská telocvičňa na Dubovej bola konečne zrenovovaná po takmer pätnástich rokoch. „Obnova je súčasťou projektu na skvalitnenie školskej a športovej infraštruktúry. Projekt podporený dotáciou z dotačnej schémy Bratislavského samosprávneho kraja bol zameraný na opravu náterov a malieb, a tým aj na predĺženie životnosti telocvične základnej školy, čo zároveň prispeje k zatraktívneniu pre možnosti širšieho, bezpečného využitia v rámci školských aktivít,“ uviedol Milan Chromík zo staromestského Oddelenia stratégie a projektového riadenia.

V rámci projektu bola zrealizovaná rekonštrukcia povrchov a následná aplikácia malieb a náterov povrchov, čiarového ohraničenia cvičísk a zariadení telocvične ZŠ Dubová. Vyčistili sa povrchy, opravila omietka, naniesli nové penetračné nátery a nanovo sa vymaľovalo. „Dokopy sme takto upravili asi 400 m2 stien,“ upresnil M. Chromík.

Zrenovované bolo aj kovové a stolárske zariadenie a čiarové vymedzenie ihrísk. Súčasťou prác bol aj náter sokla v prístupovej chodbe a protiplesňový náter plôch s výskytom plesní pre zamedzenie výskytu neželaných ochorení pri využívaní telocvične.

Obnova telocvične prebehla počas decembra 2019. „Vzhľadom na havarijný stav bola renovácia telocvične realizovaná počas školskej prevádzky – no s maximálnym možným využitím víkendov,“ informoval Chromík.

Ako dodal, rekonštrukciu nebolo možné odkladať na iné obdobie vzhľadom na prebiehajúce administratívne procesy, výber zhotoviteľa, záväzné termíny realizácie ako aj havarijný stav telocvične, ktorý neumožňoval jej plnohodnotné využitie kvôli výskytu zdravie ohrozujúcich plesní.