Staré Mesto získalo grant na nadstavbu základnej školy Dubová

1254

Budúci rok začne Staré Mesto s realizáciou projektu, ktorý mestskej časti prinesie nové triedy a zvýši kapacity staromestských škôl o 6 nových kmeňových tried, 3 nové špecializované učebne, ale aj 5 kabinetov pre pedagogických zamestnancov. „Je to dobrá správa, lebo počet školopovinných detí v Starom Meste z roka na rok narastá a existujúce kapacity škôl sú nedostatočné,“ hovorí starostka Zuzana Aufrichtová. „Školstvo a vzdelávanie sú od začiatku mojou absolútnou prioritou,“ zdôrazňuje

Nadstavba ZŠ Dubová je súčasťou rozsiahlych rekonštrukčných prác, ktoré Staré Mesto začalo realizovať v roku 2021 a v ktorých bude pokračovať aj v roku 2022. „Stavebné povolenie máme, projekt je dokončený a schválený, čakali sme už iba na rozhodnutie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. To v týchto dňoch prišlo a je pre nás všetkých viac ako pozitívne,“ informuje starostka.

Za projekt nadstavby základnej školy Dubová získalo Staré Mesto plný počet bodov. „Žiadali sme 2 564 858,55 eur a toľko sme aj dostali,“ upresňuje Z. Aufrichtová. Celkové výdavky na nadstavbu budú 2 793 789,27 eur. „Vzhľadom na nárast cien stavebných materiálov je však možné, že to bude aj viac,“ upozorňuje starostka.

Stavebné práce by chcela mestská časť začať najneskôr v marci 2022, stavba by mala byť ukončená za 12 mesiacov. Harmonogram naplánuje tak, aby sa najkomplikovanejšie práce robili v čase letných prázdnin, aby čo najmenej obmedzili vyučovanie.

Zdroj: Staré Mesto-srdce Bratislavy