Starosta Devínskej Novej Vsi apeluje na zodpovedné správanie k prírode

1246

Starosta bratislavskej Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír vyzýva obyvateľov, aby sa k prírode a svojmu okoliu správali zodpovedne. Obzvlášť dôležité je to podľa neho v aktuálnom čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Starostov apel súvisí aj s víkendovým požiarom pri Devínskom jazere.

„Vieme, že to v dnešnom čase nemáte ľahké vzhľadom na množstvo obmedzení a reštrikcií, veľa vecí mnoho z nás zažíva po prvý raz vo svojom živote. To nám ale nebráni správať sa voči prírode a svojmu okoliu zodpovedne. A preto vás prosíme, buďme zodpovední,“ vyzýva Krajčír na sociálnej sieti.

Podľa informácií miestneho dobrovoľného hasičského zboru bolo problémom opustené ohnisko, ktoré sa nedostatočným uhasením nezodpovedného občana a veterným počasím rozšírilo a šírilo suchým trávnatým porastom. Hasiči preto dvíhajú varovný prst pred nezodpovedným rozkladaním ohňa, najmä vo vyhlásenom čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov a pre sucho. Ohnisko sa mohlo veľmi rýchlo rozšíriť do veľkých rozmerov a zasiahnuť veľkú plochu lúk medzi Devínskou Novou Vsou a Devínskym jazerom.

Čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme na území hlavného mesta bol vyhlásený 8. apríla. V tomto období je zakázané fajčiť, alebo používať otvorený plameň  na lesnom pozemku, odhadzovať horiace predmety, vypaľovať porasty, zakladať oheň aj na vyhradených ohniskách v lese. V prípade porušenia zákazu môže byť právnickej osobe uložená pokuta do 16.596 eur, fyzickej osobe do 331 eur.

Zdroj: FB