Sucho ohrozuje obce na Záhorí

863

Extrémne sucho, ako aj vysoká spotreba vody počas mimoriadne teplých dní spôsobili, že viacerým obciam na Záhorí hrozí nedostatok vody vo verejných vodovodoch. Bratislavská vodárenská spoločnosť už požiadala starostov dotknutých obcí, aby ľudí informovala o hroziacich problémoch.

Bratislavská vodárenská spoločnosť odporúča, aby sa v týchto obciach pitnou vodou z verejného vodou nenapúšťali bazény, neumývali autá a nepolievali trávniky a ale ani záhrady. Situácia bude na základe predpovede počasia kritická v najbližších dňoch, ale ak nenastanú dlhotrvajúce dažde, mali by ľudia vodou šetriť až do konca leta.

Nedostatok vody sa týka viacerých obcí v Záhorskom aj Senickom skupinovom vodovode. Ide predovšetkým o obce Rohožník, Prievaly, Osuské, Jablonica, Cérová, Borský Mikuláš, Studnienka a Lakšárska Nová Ves.

Zdroj: BVS, a.s.