Súťažný dialóg na obnovu Námestia SNP a Kamenného námestia je v ďalšej fáze

1076

Medzinárodná súťaž realizovaná formou súťažného dialógu na obnovu dvoch frekventovaných námestí – Námestia SNP a Kamenného námestia sa posunula do ďalšej fázy.

Odborná komisia vybrala 4 tímy, ktoré získali za svoj profesijný prístup k tvorbe návrhu riešenia najvyšší počet bodov.

O účasť v súťažnom dialógu na začiatku prejavilo záujem 23 architektonických tímov. Podmienky na zaradenie do súťaže z uchádzačov splnilo 17 architektonických tímov z Česka, Holandska, Nemecka, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Španielska a Veľkej Británie. Súťaž realizovaná formou dialógu sa na Slovensku realizuje vôbec po prvýkrát.

Záujem ateliérov z celej Európy naznačuje, že architektonické a urbanistické súťaže majú potenciál pritiahnuť tímy, ktoré dokážu zvýšiť kvalitu v prístupe k riešeniu verejných priestorov.

Základnými princípmi, ktoré je potrebné na námestia priniesť je zvýšenie prehľadnosti, čistota, bezpečnosť a pobytovosť, uprednostnenie pešieho a cyklistického pohybu, vytvorenie možností pre trávenie času v území, doplnenie sedacieho mobiliáru a zelene.

Zdroj: FB