Tvorivosť nepozná lockdown: Navštívte výstavu diel ľudí s mentálnym postihnutím

640

Prostredníctvom obrazov, keramiky či písaných odkazov vám ľudia s mentálnym postihnutím dovolia nazrieť do svojho vnútra. Tvorili diela, ktoré odzrkadľujú ich život počas lockdownu. Na unikátnu výstavu vás pozýva Impulz, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke.

Akademická maliarka Šarlota, atreterapeutka Jana, liečebná pedagogička Ľubica a špeciálna pedagogička Daniela, ktoré s klientmi na tomto projekte pracovali, umožnili vznik jedinečným dielam, ktoré budú sprístupnené na výstave „Tvorivosť nepozná lockdown … “ v jednom z reprezentačných priestorov Starého mesta v Bratislave. Portréty, spolu s keramickými bustami a štúdiami častí tváre, budú nepredajnou súčasťou výstavy. V druhej, predajnej časti expozície, budú klienti prezentovať svoje diela tematicky a prevedením rôznorodejšie. Ich rozmanitosť je podmienená povahou klienta, jeho vnútorným rozpoložením a schopnosťou imaginácie.

Výstava bude prístupná do 11. 12. 2021 v Zichyho paláci na Ventúrskej 265. Na webstránke nájdete aj videozáznam.

Impulz, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke je neverejný poskytovateľ sociálnych služieb. Založilo ho v roku 2001 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke. Občianskemu združeniu Impulz, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke, Bratislavský samosprávny kraj v roku 2021 poskytol finančné prostriedky (finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby) vo výške 31 057,92 €.