Pokračujeme v kosení Juravy. Prosíme o opatrnosť

879

V stredu 18. augusta sme začali s úpravou zelene pozdĺž cyklotrasy Jurava v úseku medzi Ivankou pri Dunaji a Seneckou cestou. Prosíme o zvýšenú opatrnosť. Ak je to možné, vyhnite sa v týchto dňoch trase úplne. Kosenie zabezpečujeme počas celej cyklosezóny.