Urbanpark Tbiliská v mestskej časti Bratislava-Rača

805

Mestská časť v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Urbanpark Tbiliská.

Na pôvodnom basketbalovom ihrisku na Tbiliskej ulici v Rači bol vybudovaný Urbanpark Tbiliská – betónová plocha ihriska pre moderné športy ako skateboarding, kolobežky, bmx alebo streetball. Areál urbanparku je doplnený o priestor pre oddych s drevenou podlahou, lavičkami a zeleňou. Areál je trvale prístupný verejnosti.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mestskej časti financovaný z rozpočtu mestskej časti a tiež z externých zdrojov Hlavného mesta Bratislava (vo výške 135 000 €).

Okres: Bratislava

Obec: Bratislava-mestská časť Rača

Celkové výdavky projektu: 209 495 €