Uzavretie Tehelnej ulice v Pezinku

1058

Tehelná ulica v Pezinku konkrétne v úseku od Seneckej po Moyzesovu, jednosmerná ulica medzi cintorínom a gymnáziom bude v stredu 16. septembra uzavretá. Dôvodom je oprava verejného osvetlenia. Práce budú prebiehať do 15.00 h.

Zdroj: Mesto Pezinok