V budove AB kozmetiky byty nebudú

1441

Budova bývalej AB kozmetiky je skolaudovaná v zmysle územného plánu ako kancelárie. Legálne sa tam bývať nedá a taktiež tam nie je možné mať trvalý pobyt.

Budova rokmi chátrala a rozkladal sa tam hliník. Mestská časť Rača vyzvala vtedajšieho majiteľa, aby to dal do poriadku. Ten následne ukázal stavebné povolenie na fasádu a balkóny a ohlášku na vnútorné úpravy vydané v lete 2018. Starosta mestskej časti bol prekvapený, že im v minulosti povolili balkóny, no stavebné povolenie mali právoplatné a vydané.

Nový majiteľ podal tento rok v lete žiadosť o spracovanie urbanistickej štúdie na zmenu územného plánu na bývanie. Daná žiadosť bola zamietnutá na komisii, rade a 29.9.2020 aj na miestnom zastupiteľstve.

Zdroj: Michal Drotován